18 Απρ 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ EΠΟΚ

Το Δ.Σ. Του Ε.Π.Ο.Κ. με την υπ'αριθμό  8/21-3-2017  παράγραφος 2 απόφασή του προκηρύσσει εκλογές με βάση το καταστατικό του, το οποίο αποφασίστηκε και δημοσιεύτυηκε σε έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο στις 10-12-1996 από τη δικαστή κα Σοφία Γλυνού με την υπ' αριθμό απόφασή 7029/96/11-11-1996 και τροποποιήθηκε με την 4961/1-7-2011 και εγκρίθηκε από την Προϊστάμενο του τμήματος κα Μπακίλα Αφροδίτη.
Βάσει του άρθρου 12 αρ.1 και 3 όλα τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές για ανάδειξη του Δ.Σ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. να αποστείλουν ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση μέχρι 28 Απριλίου στο fax 2295054414 ώστε να καταρτησθεί το ψηδοδέλτιο. Επίσης οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταβάλουν το ποσό των 30 Ευρώ για να κατοχυρωθεί η υποψηφιότητά τους.

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα:
1) Όσοι είναι μέλη άλλου Δ.Σ.
2) Όσοι έχουν αποβληθεί και έχει τελεσιδικήσει η απόφαση εις βάρος τους.
3) Όσοι δεν τακτοποίησαν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του Συλλόγου έως την ημέρα που ορίζει το καταστατικό του Ε.Π.Ο.Κ.

Τα  παλιά μέλη του Δ.Σ. υποχρεώνονται να δηλώσουν παραίτηση έως 28-4-2017 στο fax 2295054414. Αν δεν προβούν σε παραίτηση θεωρούνται ότι έχουν παραιτηθεί.

Ο Πρόεδρος και η Γ.Γραμματέας θα παραιτηθούν στη Γενική Συνέλευση για να αναλάβει η Εφορευτική Επιτροπή που θα αναδείξει η Γενική Συνέλευση.

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση  θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου 2017 στην Αθήνα στο Πολεμικό Μουσείο και ώρα 11 π.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας  θα πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε αριθμό μελών προσέλθει στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα στις 7 Μαϊου 2017.

Όλοι όσοι έχουν οποιαδήποτε Βιβλία του Ε.Π.Ο.Κ., μπλοκ κτλ. καλούνται να τα παραδώσουν στην Γεν. Γραμματέα έως τις 30 Απριλίου ή στον Πρόεδρο του Συλλόγου.

Το Δ.Σ.  απαρτίζεται απο 7 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: Ηρακλής Ζαχαριάδης 6937554184
                                                                             Ελένη Καραγιάννη -Βαρνάβα 6997017933


                              Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γεν. Γραμματέας

                        Ηρακλής Ζαχαριάδης                                               Ελένη Καραγιάννη -Βαρνάβα