9 Οκτ 2020

Προκήρυξη Ε΄ Παγκύπριου Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Μαθητικού Διαγωνισμού του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.) για το σχολικό έτος 2020-2021

Αρ. Φακ.: 7.24.51 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.) προκηρύσσει τον Ε΄ Παγκύπριο  Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό Μαθητικό Διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2020-2021. Το έτος 2021 έχει ανακηρυχθεί πανηγυρικό έτος για τη συμπλήρωση των διακοσίων χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, που αποτέλεσμα είχε την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού μετά από σκλαβιά τεσσάρων αιώνων και την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών Νηπιαγωγείων (μόνο για την Κατηγορία της Ζωγραφικής), Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων (Γενικών, Τεχνικών και Επαγγελματικών) της Κύπρου. Σημειώνουμε πως ο Ε.Π.Ο.Κ. συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής 1821 με προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί στην Επιτροπή για αξιολόγηση.

 

Θεματολογία Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού

 

 1. Το Ελληνικό ναυτικό με αρχηγό τον Κανάρη τον Ιούνιο του 1821 στην Λάπηθο
 2. Η Κυπριακή λεβεντιά στην πρώτη και δεύτερη έξοδο του Μεσολογγίου 
 3. Ιωάννης Καποδίστριας, ο πιο μεγάλος Έλληνας πολίτικος
 4. Η συνεισφορά των Κυπρίων γυναικών στους αγώνες του έθνους τα έτη 1821, 1912, 1940, 1950-55, 1963 και 1974
 5. Βασίλη Μιχαηλίδη, Η 9η Ιουλίου 1821 / Βασίλη Μιχαηλίδη, Η Χιώτισσα
 1. Οι ήρωες της Επανάστασης του 1821 [Οι αγώνες τους σε θάλασσα και ξηρά. Το κρυφό σχολειό. Η διαφύλαξη της πίστης τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η Φιλική Εταιρεία και άλλα θέματα συναφή με τους αγώνες των Ελλήνων για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού.]
 2. Η Αγία Σοφία σύμβολο του Χριστιανισμού και του ελληνικού πολιτισμού

 

Ο  Ε.Π.Ο.Κ. σάς καλεί να μελετήσετε και να εμπνευστείτε από την παραπάνω θεματολογία και να δημιουργήσετε λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά, ατομικά ή ομαδικά, πρωτότυπα έργα που δεν έχουν παρουσιαστεί αλλού σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

 

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α. Για τον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό: 

 1. Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να διαγωνισθούν στα εξής είδη του λόγου: Ποίηση, Διήγημα, Δοκίμιο, Θεατρικό Έργο, Παραμύθι και Μυθιστόρημα. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε ένα έως τρία (1-3) είδη λόγου και με ένα (1) μόνο έργο τους σε κάθε είδος, αλλά όλα τα έργα τους θα πρέπει να είναι για το ίδιο θέμα από τα 7 θέματα της παραπάνω θεματολογίας. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αναπτύξουν μόνο ένα θέμα από τα 7 που δίνονται. Το έργο τους να είναι οπωσδήποτε αδημοσίευτο και να μην έχει βραβευτεί ή να έχει αποσταλεί ως συμμετοχή σε άλλον διαγωνισμό. Το κάθε Ποίημα να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους, το Διήγημα να μην υπερβαίνει τις 6 σελίδες (Α4), το Δοκίμιο να μην υπερβαίνει τις 10 σελίδες (Α4), το Θεατρικό Έργο να μην υπερβαίνει τις 20 σελίδες (Α4), το Παραμύθι να μην υπερβαίνει τις 10 σελίδες (Α4) και το Μυθιστόρημα να μην υπερβαίνει τις 30 σελίδες (Α4). 
 2. Όλα τα έργα θα πρέπει να είναι γραμμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (όχι χειρόγραφα) και να υποβληθούν σε τρία (3) αντίγραφα με τον τίτλο του έργου, το ψευδώνυμο και το είδος λόγου (π.χ. «Λογοτεχνικός Διαγωνισμός: Παραμύθι») στην πάνω δεξιά πλευρά της σελίδας. Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί να είναι “Times New Roman” με μέγεθος γραμμάτων 12.
 3. Τα έργα να αποσταλούν σε έναν μεγάλο φάκελο ο οποίος θα περιέχει έναν μικρότερο φάκελο με τα προσωπικά στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας (Ονοματεπώνυμο, Σχολείο, Τάξη, Τηλέφωνο, Εmail (του/της μαθητή/μαθήτριας εφόσον υπάρχει ή του γονέα) καθώς και τα στοιχεία του/της υπεύθυνου/υπεύθυνης εκπαιδευτικού (Ονοματεπώνυμο, Email, Τηλέφωνο και Σχολείο). Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν μόνοι/μόνες τους ή με τη βοήθεια ενός/μιας υπεύθυνου/υπεύθυνης εκπαιδευτικού, ο/η οποίος/οποία θα τους καθοδηγήσει στη διαδικασία. Σε περίπτωση που ο/η διαγωνιζόμενος/διαγωνιζόμενη λάβει μέρος σε περισσότερα από ένα είδη λόγου, μπορεί τους φακέλους με τις συμμετοχές στην κάθε κατηγορία και τις σχετικές ενδείξεις (ο κάθε φάκελος θα πρέπει να περιέχει ξεχωριστό φάκελο προσωπικών στοιχείων) να τους τοποθετήσει μέσα σε μεγαλύτερο φάκελο, στον οποίο όμως θα αναγράφονται όλα τα είδη λόγου που περιέχει π.χ. «Για τους Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς Ποίησης και Διηγήματος». 
 4. Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι και την 25η Μαρτίου 2021 με απλό ταχυδρομείο (ΟΧΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ) στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Προς τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.)

Υπόψη Προέδρου κ. Ηρακλή Ζαχαριάδη

Μικράς Ασίας 55 – Αμπελόκηποι

Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον εξωτερικό φάκελο να αναγράφεται η/οι κατηγορία/κατηγορίες συμμετοχής (π.χ. Για τον Ε΄ Παγκύπριο Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό Μαθητικό Διαγωνισμό Ε.Π.Ο.Κ., Κατηγορία  Ποίησης). 

 

Β. Για τον Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό:

 1. Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να διαγωνισθούν στα εξής είδη: Ζωγραφική, Φωτογραφία, Ταινία μικρού μήκους. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος μόνο σε δύο (2) κατηγορίες. 
 2. Τα έργα να αποσταλούν σε ένα (1) αντίτυπο και όσον αφορά τη Ζωγραφική και τη Φωτογραφία σε μέγεθος μέχρι Α3.
 3. Στην κατηγορία της Ζωγραφικής μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά Νηπιαγωγείου.
 4. Οι ταινίες μικρού μήκους (Video) να μην ξεπερνούν σε χρόνο τα 10΄ και να είναι αποθηκευμένες σε CD ή σε USB (στικάκι).
 5. Η αποστολή των έργων είναι η ίδια όπως αναφέρεται στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό (παράγραφος Α.3 και A.4 πιο πάνω).

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Ο εν λόγω Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και για αυτήν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Δεν υπάρχουν έσοδα από τα έργα που θα υποβληθούν ως συμμετοχές (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του Διαγωνισμού είναι δωρεάν.
 4. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών.
 5. Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών.
 6. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών καθώς και του σχολείου τους δεν επιφέρει καμιά οικονομική επιβάρυνση.
 7. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
 8. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού (απονομή Βραβείων) η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει και θα αποτιμήσει τον βαθμό επιτυχίας του εν λόγω Διαγωνισμού.
 9. Με την αποστολή της συμμετοχής σας συμφωνείτε με τους όρους του Διαγωνισμού.

 

Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό:

 

 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής

Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διευθυντής

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και

 Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης


21 Σεπ 2020

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Ε.Π.Ο.Κ.

Αγαπητές Φίλες και Φίλοι,

Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι λόγω των νέων μέτρων για την αποτροπή της διάδοσης του νέου Κορωναΐου COVID-19 στη Αττική, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ η προγραμματισμένη για την 9η Οκτωβρίου 2020 εκδήλωση μας, η οποία θα πραγματοποιούνταν στο Σπίτι της Κύπρου για την απόδοση των βιβλίων στους βραβευθέντες του διαγωνισμού ποίησης «Αμμόχωστος Βασιλεύουσα» ως επίσης και των βραβευθέντων με «Βραβεία Ευποιίας».

Ανακοινώνουμε επίσης ότι για εμάς προέχει η υγεία των φίλων και μελών μας πέραν των εξόδων που έγιναν. Η εκδήλωση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Ελπίζουμε να σταματήσει η επέλαση του ιού και θα παρακολουθούμε ανελλειπώς τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση.

Ευχόμαστε να είστε όλοι υγιείς κι ασφαλείς!

3 Σεπ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ο.Κ. (2020)


Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Π.ΟΚ.), προκηρύσσει τον 11ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, για το έτος 2020 – 2021 στα ακόλουθα είδη του λόγου:

 1. Ποίηση - Μουσικός στίχος – Σατιρική Ποίηση 
 2. Θεατρικό έργο
 3. Παιδικό παραμύθι ή παιδική ιστορία
 4. Μυθιστόρημα
 5. Δοκίμιο

To 2021 έχει οριστεί πανηγυρικό έτος για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ελληνική Επανάσταση του 1821. Για τον λόγο αυτό και το θέμα του διαγωνισμού είναι οι αγώνες του Γένους σε ξηρά και θάλασσα για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού, οι Ήρωες του 1821 και ό,τι άλλο έχει συνάφεια με το θέμα αυτό. Σας θυμίζουμε πως ο Ε.Π.Ο.Κ. συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες της Επιτροπής 1821 με προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί στην Επιτροπή για αξιολόγηση.


ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Δικαίωμα συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό, έχουν όλοι οι ελληνόφωνοι, εντός και εκτός Ελλάδας, άνω των 17 ετών. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με ένα έργο ή με δύο εργα από δύο διαφορετικά είδη αλλά όχι με δύο έργα από το ίδιο είδος και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συμμετάσχουν με πάνω από δύο έργα. Τα έργα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και δακτυλογραφημένα.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εσωκλείσουν σε μεγάλο φάκελο το έργο τους καθώς και ένα μικρότερο κλειστό φάκελο όπου μέσα θα αναγράφουν τα προσωπικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Ταχ. Κώδικας, Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), E-mail, τίτλο έργου και ψευδώνυμο).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον εξωτερικό φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη ότι η αλληλογραφία αφορά τον διαγωνισμό, π.χ. «Για τον 11ο Λογοτεχνικό  Διαγωνισμό» όπως και το είδος στο οποίο διαγωνίζεστε, π.χ. Για τον διαγωνισμό Ποίησης ή Μουσικού Στίχου ή Θεατρικού κλπ.

Σε περίπτωση που ένας διαγωνιζόμενος λάβει μέρος σε περισσότερα από ένα είδος  (π.χ. ένα ποίημα  και ένα μυθιστόρημα), θα πρέπει να βάλει το κάθε έργο σε ξεχωριστούς φακέλους που ο καθένας τους θα περιέχει ξεχωριστό κλειστό μικρό φάκελο προσωπικών στοιχείων, αναγράφοντας απ’ έξω τις σχετικές ενδείξεις και να τοποθετήσει τους μεγάλους φακέλους μέσα σε έναν μεγαλύτερο, στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Για τον 11ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό».

Το ποίημα θα πρέπει να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους,  το θεατρικό τις 100 σελίδες, το παραμύθι τις 6 σελίδες, το μυθιστόρημα τις 90 σελίδες, το Δοκίμιο τις 15 σελίδες. Κάθε έργο θα πρέπει να σταλεί σε τρία δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο επάνω δεξιά. Το μέγεθος των χαρακτήρων θα πρέπει είναι 12 σε γραμματοσειρά Arial. Οποιοδήποτε μεγάλο σημάδι, φωτογραφία, σχέδιο ή στίγμα πάνω στο διαγωνιζόμενο κείμενο, θα το καθιστά άκυρο από τη διαδικασία. Η μη τήρηση των παραπάνω όρων συνεπάγεται αποκλεισμό των διαγωνιζομένων.  Έργα που η θεματολογία τους δεν θα έχει συνάφεια με το κύριο θέμα του διαγωνισμού θα εξαιρούνται.

Η αποστολή των έργων θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικά με ΑΠΛΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΟΧΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ)στην κατωτέρω διεύθυνση:


Ε.Π.Ο.Κ. (Υπόψη Προέδρου κ. Ηρακλή Ζαχαριάδη)

Μικράς Ασίας 55 - 115 27 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ -  ΑΘΗΝΑ


Τα ονόματα των διακριθέντων, καθώς και η ημερομηνία και ο τρόπος της απονομής των βραβείων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Π.Ο.Κ., www.epok.gr  


Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριλάβουμε το έργο σας για αξιολόγηση είναι να έχετε εγγραφεί στη λίστα ενημερώσεων (newsletter) του συλλόγου μας πατώντας ΕΔΩ αν δεν το έχετε κάνει ήδη έτσι ώστε να διευκολύνετε την επικοινωνία μας μαζί σας.


Η μη τήρηση των παραπάνω όρων συνεπάγεται αποκλεισμό των διαγωνιζομένων. Επειδή στα μη βραβευθέντα έργα δεν αποκαλύπτονται τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων, δεν υπάρχει η δυνατότητα πληροφοριών για την επίδοσή τους, καθώς και δεν δίδονται πληροφορίες αναφορικά με τη βαθμολογία τους. Τα αποσταλέντα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ ο κάθε διαγωνιζόμενος θα μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων και του έργου του. Ανεξαρτήτως του αν θα βραβευθούν, τα έργα που θα μας αποσταλλούν δεν επιστρέφονται. Όλα τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων που λάβουμε θα χρησιμοποιηθούν και ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους για θέματα σχετικά με το διαγωνισμό. Με την αποστολή της συμμετοχής σας συμφωνείτε με τους όρους του διαγωνισμού.


Πληροφορίες για τον διαγωνισμό:

 • Ηρακλής Ζαχαριάδης, Πρόεδρος ΕΠΟΚ (693 7554184)
 • Στο email  kypriakosellinismos@yahoo.gr
 • Στην ιστοσελίδα www.epok.gr

12 Αυγ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ο.Κ. (2020)

Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδoς (Ε.Π.ΟΚ.), προκηρύσσει τον 11ο Παγκόσμιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό, για το έτος 2020. Αυτός ο καλλιτεχνικός διαγωνισμός έχει σκοπο να αναδείξει τους κοινούς αγώνες Ελλάδας-Κύπρου, μέσα από τη Ζωγραφική, τη Φωτογραφία, την Πυρογραφία, τη Γλυπτική, την Αγιογραφία και γενικά μέσα από την τέχνη. Με την ευκαιρια των 200 χρόνων από το 1821, αποφασισε να προτείνει τη συμπερίληψή του στα καλλιτεχνικα δρώμενα της Επιτροπής του 2021, στην οποία κάναμε αίτηση ως σύλλογος με τις προτάσεις μας.


ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΓΑΛΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ Η ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΤΟΠΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ, ΕΡΓΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΑΣ, ΦΑΡΟΙ ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΤΛ.


Σας καλούμε λοιπόν να δημιουργήσετε έργα σχετικά με την παραπάνω θεματολογία. Αφήστε την φαντασία σας να δημιουργήσει μοναδική τέχνη! Σας καλούμε επίσης να ονομάζετε το καθε έργο και να γράφετε ένα ποίημα ή στίχο κάτω από αυτό από κάποιον ποιητή μας.


ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Δικαίωμα συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό,  έχουν όλοι οι ελληνόφωνοι, εντός και εκτός Ελλάδας, άνω των 17 ετών. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με ένα έργο ή με δύο εργα από δύο διαφορετικά είδη (π.χ. έναν πίνακα ζωγραφικής και μια αγιογραφία) αλλά όχι με δύο έργα από το ίδιο είδος. Αφού ετοιμάσετε το έργο σας θα πρέπει να το φωτοτυπίσετε σε ένα καλό φωτοτυπικό μηχάνημα, σε χαρτί μεγέθους Α3 με ανάλυση από 300dpi και άνω.


Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου).


Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εσωκλείσουν σε μεγάλο φάκελο το έργο τους καθώς και ένα μικρότερο κλειστό φάκελο όπου μέσα θα αναγράφουν τα προσωπικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Ταχ. Κώδικας, Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), E-mail, τίτλο έργου και ψευδώνυμο).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον εξωτερικό φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη ότι η αλληλογραφία αφορά τον διαγωνισμό, π.χ. «Για τον 11ο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό».


Σε περίπτωση που ένας διαγωνιζόμενος λάβει μέρος σε περισσότερα από ένα είδος  (π.χ. έναν πίνακα ζωγραφικής και μια αγιογραφία), θα πρέπει να βάλει το κάθε έργο σε ξεχωριστούς φακέλους που ο καθένας τους θα περιέχει ξεχωριστό κλειστό μικρό φάκελο προσωπικών στοιχείων, αναγράφοντας απ’ έξω τις σχετικές ενδείξεις και να τοποθετήσει τους μεγάλους φακέλους μέσα σε έναν μεγαλύτερο, στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Για τον 11ο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό».


Η αποστολή των έργων θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικά με ΑΠΛΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΟΧΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ)στην κατωτέρω διεύθυνση:


Ε.Π.Ο.Κ. (Υπόψη Προέδρου κ. Ηρακλή Ζαχαριάδη)

Μικράς Ασίας 55 - 115 27 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ -  ΑΘΗΝΑ


Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥΣ, ΦΩΤΟΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.


Τα ονόματα των διακριθέντων, καθώς και η ημερομηνία και ο χώρος της απονομής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Π.Ο.Κ., www.epok.gr  


ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΘΟΥΝ, ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Α3. ΟΣΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΜΕΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΠΙΔΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ.


Όσοι δεν παρευρεθούν στην τελετή βράβευσης μπορούν να παραλάβουν το βραβείο τους με αντιπρόσωπό τους την ημέρα της απονομής (κατόπιν ενημερώσεως εκ των προτέρων), ή ταχυδρομικά, με αντικαταβολή, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία.


Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριλάβουμε το έργο σας για αξιολόγηση είναι να έχετε εγγραφεί στη λίστα ενημερώσεων (newsletter) του συλλόγου μας πατώντας ΕΔΩ αν δεν το έχετε κάνει ήδη έτσι ώστε να διευκολύνετε την επικοινωνία μας μαζί σας.


Η μη τήρηση των παραπάνω όρων συνεπάγεται αποκλεισμό των διαγωνιζομένων. Επειδή στα μη βραβευθέντα έργα δεν αποκαλύπτονται τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων, δεν υπάρχει η δυνατότητα πληροφοριών για την επίδοσή τους, καθώς και δεν δίδονται πληροφορίες αναφορικά με τη βαθμολογία τους. Τα αποσταλέντα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ ο κάθε διαγωνιζόμενος θα μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων και του έργου του. Ανεξαρτήτως του αν θα βραβευθούν, τα έργα που θα μας αποσταλλούν δεν επιστρέφονται. Όλα τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων που λάβουμε θα χρησιμοποιηθούν και ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους για θέματα σχετικά με το διαγωνισμό. Με την αποστολή της συμμετοχής σας συμφωνείτε με τους όρους του διαγωνισμού.


Πληροφορίες για τον διαγωνισμό:

 • Ηρακλής Ζαχαριάδης, Πρόεδρος ΕΠΟΚ (693 7554184)
 • Στο email  kypriakosellinismos@yahoo.gr
 • Στην ιστοσελίδα www.epok.gr

27 Ιουλ 2020

Τελικά Αποτελέσματα και Επιπλέον Πληροφορίες για το Βιβλίο του Διαγωνισμού Ποίησης με θέμα "ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ" εις μνήμην της Νίνας Ιεροδιακόνου Κυριάκου

Η Επιτροπή της οικογένειας Κυριάκου σε συνεργασία  με τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων  Ελλάδος, αποφάσισαν όπως όλα τα ποιήματα που εγράφησαν για τον εν λόγω διαγωνισμο θα μπορούν να συμπεριληφθούν μαζί με άλλα ποιήματα που έλαβαν μέρος κατά τους προηγουμενους διαγωνισμούς του Ε.Π.Ο.Κ. σε ένα βιβλίο αφιερωμένο  στην όμορφη πόλη της "ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ". Καλούμε λοιπόν όσους άλλους λογοτέχνες έλαβαν μέρος σε δικούς μας Διαγωνισμούς κατά τα προηγούμενα χρόνια ή εξέδωσαν ποιητικές συλλογές και έχουν γράψει ποιήματα για την Αμμόχωστο, καθώς και όσους συμμετείχαν στον διαγωνισμό "Αμμόχωστος Βασιλεύουσα", να μας στείλουν τα ποιήματά τους στο kypriakosellinismos@yahoo.gr μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό τους. Θα το θεωρήσουμε τιμή να μας στείλετε το ποίημά σας για να το συμπεριλάβουμε στο βιβλιο-αφιερωμα για την όμορφη αυτή πόλη. Το κόστος συμμετοχής στο βιβλίο θα είναι ιδιαίτερα χαμηλό και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε προσφορές έτσι ώστε ενδεχομένως να είναι και δωρεάν. Για να μας διευκολύνετε, παρακαλώ αν βραβευτήκατε στον φετινό διαγωνισμό  "Αμμόχωστος Βασιλεύουσα" και δεν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στο συγκεκριμένο βιβλίο να μας ενημερώσετε μέσω email.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Ποίησης με θέμα "ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ" εις μνήμην της Νίνας Ιεροδιακόνου Κυριάκου, θα θέλαμε να επίσης ανακοινώσουμε επιπλέον συμμετοχές που θα βραβευθούν, σύμφωνα με τους κριτές λαμβάνοντας ως δώρο ένα βιβλίο. Όσα μελή και φίλοι  του Ε.Π.Ο.Κ. θέλουν να δωρίσουν κάποιο βιβλίο για την ενίσχυση της βιβλιοθήκης του συλλόγου ή για να τα προσφέρουμε  ως δώρο στους βραβευθέντες, παρακαλούνται να μας ενημερώσουν στο τηλ 693 7554184.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το βραβείο της ποιήτριας Αμμοχώστου και Καρπασίας Νίνας Ιεροδιακόνου Κυριάκου του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Ποίησης του ΕΠΟΚ με θέμα "ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ" με χρηματικό έπαθλο τριακοσίων (300) ευρώ, απονέμεται στο ποίημα "Αμμόχωστος, Ασβεστη Μνήμη" της ποιήτριας ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ-ΦΩΤΙΑΔΟΥ. Tα 10 πρώτα ποιήματα, λαμβάνουν ως δώρο βιβλίο της ποιήτριας. 20 ακόμα συμμετοχές θα λάβουν ως δώρο το σπάνιο μυθιστόρημα "Ο Κύκλος του Μεταξιού" του 2005 του συγγραφέα Ανδρέα Κυριάκου, υιού της ποιήτριας, ενώ μερικές ακόμα συμμετοχές θα λάβουν ως δώρο ένα βιβλίο από τον Ε.Π.Ο.Κ. και μερικές συμμετοχές θα λάβουν ως δώρο ένα βιβλίο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου.

Τα βιβλία και το χρηματικό έπαθλο θα αποδοθούν στους βραβευθέντες σε εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει ο Ε.Π.Ο.Κ. ΣΤΙΣ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ (Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΩΡΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ). Όποιου το όνομα αναφέρεται, θα πάρει το δώρο βιβλίο του με την προϋπόθεση οτι θα είναι παρών ο ίδιος ή κάποιος εκπρόσωπός του στην εκδήλωση και θα μας ενημερώσει για την παρουσία του ίδιου ή του εκπροσώπου του. Τα βιβλία δε θα στέλνονται ταχυδρομικώς, και αν κάποιος δεν παραστεί τότε το βιβλίο θα δοθεί στον επόμενο βραβευθέντα. Επειδή αντιλαμβανομαστε τις δυσκολίες που πολλοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν και να μην έρθουν, το δώρο βιβλίο για τους Κύπριους βραβευθέντες θα μπορεί να αποδοθεί στην Κύπρο. Όσοι δεν θα καταφέρουν να παρευρεθούν, θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε έγκαιρα για να μπορέσουμε να  σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Όσοι παρευρεθούν θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν το βήμα και να μας απαγγείλουν το ποίημα τους για την Αμμόχωστο.

Ακολουθούν οι νέες λίστες με τα βραβευθέντα έργα του Διαγωνισμού Ποίησης με θέμα "ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ" εις μνήμην της Νίνας Ιεροδιακόνου Κυριάκου:

Συμμετοχές, που λαμβάνουν ως δώρο ένα σπάνιο βιβλίο της ποιήτριας Νίνας Ιεροδιακόνου Κυριάκου:
 • Αμμόχωστος, Ασβεστη Μνήμη: Ελένη Αρτεμίου Φωτιάδου
 • Στην Αμμόχωστο: Μπάμπης Τσέλος
 • Αμμόχωστος Πόλη: Γιώτα Κολλέρη
 • Θρησκεια που πάντα στάθηκα σ' αυτή προσκυνητής: Άκης Χατζιχαμπής
 • Στην Αμμοχωστο: Μιλτιάδης Ντόβας
 • Θα' ρθει καιρός, βασίλισσα μου Αμμοχωστο: Ασημίνα Παπανικολάου
 • Αμμόχωστος Βασιλεύουσα: Μαρία Παχίτη
 • Αμμόχωστος Πονεμένη: Ελένη Ζαραμητροπουλου
 • Αμμόχωστος Βασιλεύουσα: Όλγα Οικονομίδου
 • Ήταν η αγαπη μας: Άθως Χατζηματθαίου


Συμμετοχές που λαμβάνουν ως δώρο ένα σπάνιο βιβλίο του συγγραφέα Ανδρέα Κυριάκου, υιού της ποιήτριας:
 • ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • ΘΑΝΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
 • ΞΕΝΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΤΑΣ
 • ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΖΗ
 • ΓΙΑΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
 • ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΦΑΡΙΔΟΥ
 • ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΡΑΚΟΥ
 • ΚΟΥΛΑ ΓΕΝΝΑΡΗ
 • ΣΩΤΟΣ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ
 • ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΝΑ
 • ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΝΙΕΡΗ
 • ΠΟΤΗΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ
 • ΜΙΚΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 • ΑΝΤΗΣ ΡΟΔΙΤΗΣ
 • ΚΑΝΙΩΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
 • ΕΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 • ΔΩΡΑ ΜΟΣΧΟΝΑ
 • ΒΑΣΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ
 • ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΦΙΣΚΥΛΗ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ

Συμμετοχές που λαμβάνουν ως δώρο ένα βραβείο από τη βιβλιοθήκη του Ε.Π.Ο.Κ.:
 • ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
 • ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΠΑΝΤΑΖΗ
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥ
 • ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΧΝΙΩΤΟΥ
 • ΑΔΕΛΑΙΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ
 • ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 • ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΑΛΙΤΗΣ
 • ΚΑΠΑΡΔΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
 • ΝΙΚΗ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • ΝΙΚΗ ΓΙΟΚΚΑ
 • ΜΥΡΟΥΛΛΑ ΜΑΠΠΟΥΡΑ
 • ΑΝΘΗ ΑΥΓΕΡΗ
 • ΖΩΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 • ΜΕΛΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
 • ΕΥΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • ΦΟΙΒΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗΣ


Συμμετοχές που λαμβάνουν ως δώρο ένα βραβείο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου:
 • ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
 • ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΟΥΣΗΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΜΗΣ
 • ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΡΒΑΣ
 • ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 • ΖΩΤΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 • ΜΑΡΩ ΠΑΠΑΜΗΝΑ ΚΟΛΑΣΙΔΟΥ
 • ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΗ
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΑΛΟΣ
 • ΕΛΕΝΗ ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ
 • ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΤΗΣ
 • ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
 • ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΑΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΕΛΕΑΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
 • ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
 • ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΤΣΙΚΑΝΗΣ
 • ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
 • ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΤΣΙΟΥ
 • ΤΟΥΛΑ ΚΑΚΟΥΛΛΗ
 • ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΑΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 • ΝΤΟΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΑΖΑΝΗΣ
 • ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟΛΚΑΣ
 • ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ

23 Ιουλ 2020

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του "Κυπριακού Ελληνισμού"! (φύλλο 93)

Το νέο τεύχος (φύλλο 93) της εφημερίδας του συλλόγου μας, "Κυπριακός Ελληνισμός" εκδόθηκε σήμερα, με ιδιαίτερα ενδιαφέρον υλικό. Χάρη σε μια συνεργασία του συλλόγου μας, μπορείτε να κατεβάσετε την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας μας μαζί με το τεύχος 180 της εφημερίδας "Κερυνειώτικη Ηχω" σε ένα αρχείο, πατώντας ΕΔΩ.

Όσοι εκ των φίλων επιθυμείτε, μπορείτε να προωθήσετε την εφημερίδα ελεύθερα (Mail, Facebook, Twitter, Blogs...)!

15 Ιουλ 2020

6ος Τόμος Κυπριακής Φιλολογικής Πρωτοχρονιάς με ΟΡΑΜΑ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ!

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την 6η έκδοση της Κυπριακής Φιλολογικής Πρωτοχρονιάς.

Όπως γνωρίζετε η νέα μας έκδοση θα συγκεντρώσει και πάλι συγγραφείς και λογοτέχνες από την Κύπρο και την Ελλάδα κάτω από την ίδια στέγη δίνοντάς σας βήμα έκφρασης και δίοδο επικοινωνίας με το κοινό.

Οι εκδόσεις μας φίλοι αγαπημένοι προωθούν την έρευνα και καλλιεργούν την αισθητική απόλαυση της τέχνης του λόγου αλλά και της ζωγραφικής. Επί πλέον κρατούν ζωντανούς τους αγώνες για την Κύπρο, τη Θράκη, το Αιγαίο και τη Μακεδονία καθώς διαποτίζονται από την ελληνική ψυχή, που άνθισε στο ελληνικό τοπίο από το πρώτο άκουσμα της ελληνικής γλώσσας. Ελάτε όλοι οι συναγωνιστές μα συναντηθούμε σε πνευματικό επίπεδο και να συσφίξουμε τους πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς δεσμούς Κύπρου και Ελλάδας. Μαζί μας και φέτος θα έχουμε τους Μεγάλους Έλληνες Λογοτέχνες: Μυριβήλη-Παλαμά-Βαλαωρίτη-Δροσίνη-Σολωμό-Παλληκαρίδη και άλλους…

Σας καλώ όλους από όλη την Πνευματική Ελλάδα: Κρήτη, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο, Χίο, Μυτιλήνη, Κύπρο να δώσετε όλοι το παρόν στην Νέα ΕΚΔΟΣΗ 2020-2021.

Όροι συμμετοχής:
1)  Η «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ» εκδίδεται από τους ίδιους τους λογοτέχνες, χωρίς εκδοτικούς οίκους ως μεσάζοντες.
2) Καμία εκδοθείσα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ» δεν επανεκδίδεται.
3)  Συνεισφέρει ο κάθε λογοτέχνης 30 ευρώ, με κείμενο έως δύο σελίδες δακτυλογραφημένες σε μέγεθος κειμένου 12, συμπεριλαμβανομένου ενός σύντομου βιογραφικού σας (10 γραμμές).

Αριθμός λογαριασμού:
Τράπεζα Πειραιώς: 5073-064266-069
(IBAN: GR09 0172 0730 0050 7306 4266 069)

4) Μπορείτε ως ποιητές να στείλετε έως πέντε τετράστιχα ποιήματα ή δύο σελίδες λογοτεχνικού κειμένου ή δοκιμίου ή θεατρικού έργου (περίληψη κτλ).
5) Παρακαλείσθε να στείλετε τις συμμετοχές σας έως τον Δεκέμβριο του 2020.

Ανταπόδοση:
1)  Λαμβάνετε μία (1) ωραία αριθμημένη – συλλεκτική έκδοση της Φιλολογικής Πρωτοχρονιάς δωρεάν.
2)  Δικαιούσθε να αγοράσετε όσα επιπλέον αντίτυπα θέλετε, για συγγενείς και φίλους, προς 15 ευρώ το καθένα.
3) Όσοι λάβετε μέρος στη φετινή (2019-2020) έκδοση και αγοράστε επιπλέον τέσσερις Φιλολογικές Πρωτοχρονιές οποιουδήποτε έτους (4Χ15 = 60 ευρώ) γίνεστε αυτομάτως και δωρεάν εγγεγραμμένο μέλος του Ε.Π.Ο.Κ. για ένα έτος. Επομένως, το κόστος της συνδρομής (20 ευρώ) καλύπτεται από την «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ».
4)  Μπορείτε να λαμβάνετε δωρεάν την εφημερίδα μας «ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» και την Κυπριακή εφημερίδα «ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΙΚΗ ΗΧΩ»  ηλεκτρονικά.
5)  Όσοι θέλετε να ντύσετε την «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ» δερματόδετη, εξασφαλίσαμε για εσάς ειδική τιμή, μόνο 15 ευρώ, σε οποιοδήποτε χρώμα, χρυσά γράμματα και το όνομά σας στη πλάτη του βιβλίου.

Για περισσότερα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 0030 693 7554184 (Η. Ζαχαριάδης), με το kypriakosellinismos@yahoo.gr ή με το alexandraxristopoulou@yahoo.gr.


«ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ»

9 Ιουλ 2020

Αποτελέσματα Δ΄ Πανελλήνιου και Παγκύπριου 
Μαθητικού Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού 
Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων (Ε.Π.Ο.Κ.) Ελλάδας

Aνακοινώνονται ακολούθως τα αποτελέσματα του Δ΄ Πανελλήνιου και Παγκύπριου Μαθητικού Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Π.Ο.Κ.) για το σχολικό έτος 2019-2020, με θέμα: «Οι εθνομάρτυρες Κύπρου-Ελλάδος, φάροι φωτεινοί για την προάσπιση της Ορθοδοξίας και του Έθνους».
Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού έχουν ως εξής: 

Α. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Τίτλος έργου
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΜΑ
Ποίημα για τον μικρό Νικόλα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΑΠ
Στον μικρό ήρωα ανθοπώλη
PASCAL PRIMARY SCHOOL,
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΟΝΙΑ 
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Το αθάνατο παλικάρι
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΥ
Στον Βασίλη Μιχαηλίδη
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΦΑΝΙΤΣΑ ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΒΛΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ   
ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
Ίσκιοι
ΛΥΚΕΙΟ Α΄ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄
ΠΑΦΟΥ
ΚΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΝΕΟΦΥΤΟΥ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ  ΜΕ  ΕΠΑΙΝΟ   
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΜΟΥΡΤΣΙΔΗΣ
Ο αγώνας της Κύπρου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ  ΜΕ  ΕΠΑΙΝΟ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΥΜΠΙΔΟΥ
ΛΑΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΧΙΚΧ
Στα παλικάρια και τις γυναίκες της Κύπρου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πετράκης Γιάλλουρος
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΜΠΙΑΝΚΣ ΣΡΕΣΤΑ
Στους ήρωες της Κύπρου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ  ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΑΚΚΑΡΗΣ
Φωθκιά μαζίν τζιαι λάβρα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΑΡΕΤΗ ΜΑΡΚΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ  ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εγώ, ο Γιώτης
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΕΛ ΡΙΖ ΜΥΡΙΑΜ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ηρωική συμφωνία
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Γιαβρί μου
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΑΣ
Μαύρος καβαλάρης
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΓΒΕΝΤΑΣΒΙΛΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Νῆσός τις ἔστι
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
Η βροχή του ήρωα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΒΙΣΟΤΣΕΝΚΟ ΑΝΤΡΕΪ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Σημαία θάλασσα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
Μια φορά, για πάντα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΑΣ
Αν ρωτούσες
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΡΙΑ
Τα κύματα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΝΑ
Πατρίδα, Ελλάς!
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΝΟΡΑ ΣΟΥPΛΑΤΖΗ
Ένας μικρός μεγάλος
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗ
Ο κλέφτης
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΛΩΝΟΣ
Δηλώνω υπερήφανη
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ρίζες βαθκιές
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΣΚΕΜΠΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υπόσχομαι
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΟΣ   
ΝΙΟΚΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Παράλληλες φωνές
ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΣΟΥΛΑ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΜΥΡΙΑΝΘΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
Οι αθάνατοι ήρωές μας
ΛΥΚΕΙΟ Γ. ΤΑΛΙΩΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Τούτος ο τόπος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΛΛΑ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ ΜΠΑΧΤΙΓΙΑΡΙΑΝ
Αγώνας για λευτεριά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥ
Αγώνας Ηρώων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
MΠΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
Το φως πλημμύρισε τον χώρο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ
Η ανηφοριά του Βαγορή για το πάνθεο των ηρώων
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Ευαγόρας… της Κύπρου ο ανδρειωμένος
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΑΒΒΑ
Το όπλο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΠΑΠΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ
Εις τους αιώνας των αιώνων
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΝΑΤΙΩΤΗ ΑΒΡΑ
Χαίρε, ω χαίρε Ελευθεριά
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΝΤΟΤΟΝ ΜΑΡΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΛΕΚ
Συγχώρα μας, Γρηγόρη
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
VOICILA MARIOALEXANDRU
Στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΝΤΡΕΑ ΣΙΑΗΛΗ
Ένας γεννημένος ήρωας
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Βαγορής – Των Κυπρίων η φωνή
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΠΟΝΑ
Της πανώριας το καμάρι
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Το τελευταίο γράμμα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΧΑΡΙΣ ΠΑΝΑΓΗ
Αγαπημένοι ήρωες και αγωνιστές μεγάλοι!
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΠΕΓΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
Κυκλάμινο Αμάραντο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΝΤΡΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΡΙΑ
Εν έτει 2019 μ.Χ.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΡΑΣΙΑ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ
Της Ρωμιοσύνης φάροι φωτεινοί
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΜΟΥΝΤΗ ΕΛΕΝΗ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΝΤΡΕΑΝΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
Γυρεύκοντας τα κομμάθκια μου
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΤΣΑ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Η Ρωμιοσύνη της αυγής
ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΦΛΩΡΑ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤΕΦ ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Το κλειδί
ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
«ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ»
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΑΒΒΑ
Της Ρωμιοσύνης άσμα
ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ, ΠΑΦΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΓΚΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΝΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
Εθνομάρτυρες
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡIΑΚΟΥ 
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
MAΡΙΝΑ ΕΛΕΝΟΔΩΡΟΥ
Ήρωες του αγώνα 1955-1959
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΗ
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΡΑΙΛΟΒ
Στης Κύπρου τα βουνά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
MΑΡΙΑ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ 
Β ́ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΠΕΤΡΙΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Η βαλίτσα των εθνομαρτύρων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 
ΤΖΟΥΛΙΑ ΒΑΡΔΑ 
Β ́ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
Εθνομαρτύρων αγώνες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ
ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Β ́ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
Ηρώων μάνα, Ελλάδα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΚΡΑΣΙΜΙΡΑ
Η ιστορία της πατρίδας μου
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΤΣΕΡΜΑΚΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Μια φορά ζεις
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Στους εθνομάρτυρές μας
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΑΡΕΤΗ ΜΑΡΚΟΥ
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ
Ο σταυραετός του Μαχαιρά
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΑΡΕΤΗ ΜΑΡΚΟΥ
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΟΡΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ
Ποιος είναι αντάξιος να πει για την Ελλάδα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΝΕΦΕΛΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Για την πατρίδα τη γλυκιά
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΑ
Ηρώων ήρωες
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΝΤΡΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Σαν άλλος Μαραθώνας
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΗ
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΙΝΑ ΚΡΟΥΤΣΙΕΡΟΥ
Οι ήρωές μας
ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
«ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ»
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Φάροι φωτεινοί
ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
«ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ»
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ   
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
Βασανισμένη Ελλάδα 
ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ, ΠΑΦΟΥ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Σ’ έχω ακούσει να πονάς
ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΖΑΜΙΑ
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ
Στον ήρωα της μοίρας του
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΠΑΦΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΥΡΕΣΗΣ
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
Εθνομάρτυρες του 55-59
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΛΕΜΕΣΟΣ
ΡΕΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΙΜΟΝΙΔΟΥ
Η Ρωμιοσύνη γένος αδούλωτο
ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΦΑΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Οι ήρωες της λευτεριάς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΣΟΥΣ ΑΧΝΑΣ «ΦΩΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΣΑΡΑ ΠΑΟΛΑ ΛΟΥΓΚΟΥ
Οι ήρωες της Λευτεριάς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ 
ΕΠΑΙΝΟΣ
Τμήμα Ε1 (Ομαδική εργασία)
1η τ’ Απρίλη ήτανε
Η΄ ΔΗΜΟΤ. ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Β.)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΣΗΦ 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΗΓΗΜΑ - ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Τίτλος έργου
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΚΑΖΑΓΚΑ
Ο πρώτος ήρωας του 1955-59
ΚΒ΄ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΤΩΧΟΠΟΥΛΟΥ
Οι φάροι της λευτεριάς
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΚΟΥΦΑΡΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΚΟΡΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ
Κρατώντας μια βαλίτσα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ ΦΩΤΙΟΥ
Για την ελευθερία
ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
«ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ»
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ
H σπηλιά…
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΠΑΦΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΥΡΕΣΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΟ   
ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
Τιμής ένεκεν… 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΠΑΦΟΥ
ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ  ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Τα δίστρατα
Α΄ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
Α ́ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΛΩΛΗ
Οι νεότεροι εθνομάρτυρες του Ελληνισμού 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ  ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ ΧΑΡΑ
Η ζωή του Ευαγόρα Παλληκαρίδη
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΡΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΖΩΗ ΦΛΩΡΙΔΗ
Γρηγόρης Αυξεντίου
ΓΥΜΑΝΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ
ΜΟΡΦΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΙΝΤΖΙΟΥ
Ανατρεπτικό παραμύθι…για μεγάλα παιδιά
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ  
ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΧΑΤΖΗΣΕΡΓΙΟΥ
Ο Σταυραετός του Μαχαιρά
ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ, ΠΑΦΟΥ
ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
Οι εθνομάρτυρες της Κύπρου – Ελλάδος φάροι φωτεινοί για την προάσπιση της Ορθοδοξίας και του Έθνους
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΠΑΣ, ΠΑΦΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ
Εθνομάρτυρας
ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
«ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ»
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΝΑΦΗ
Το κληροδότημα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΑΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Τίτλος έργου
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΚΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΚΟΛΑΣΙΔΗ
Οι εθνομάρτυρες της Κύπρου-Ελλάδος φάροι φωτεινοί για την προάσπιση της Ορθοδοξίας και του Έθνους
ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΑΝΤΡΗ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΜΟΝΙΚΑ ΛΕΣΤΑ
Οι εθνομάρτυρες της Κύπρου – Ελλάδος φάροι φωτεινοί για την προάσπιση της Ορθοδοξίας και του Έθνους
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: PROJECT ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Τίτλος έργου
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΕΛ ΡΙΖ ΜΥΡΙΑΜ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
«Ο κυπριακός αγώνας 1955-59 με την πένα των γελοιογράφων των βρετανικών εφημερίδων Manchester Guardian και Daily Mirror»
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ                                                                  

ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Τίτλος έργου
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑΤΗ
Αποτυπώσεις
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
AΡΕΤΗ ΜΑΡΚΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΑΚΚΑΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
Με την αγχόνη αντίκρυ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΑΡΕΤΗ ΜΑΡΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΕΝΤΖΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ     
ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΑΣ
Ήρωες
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΥ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΑΣΤΑΧΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΓΒΕΝΤΑΣΒΙΛΗ ΕΒΕΛΥΝΑ
Όταν άνθισαν τα λουλούδια, άνθισε και η ελευθερία στις ψυχές μας
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ  ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΝΕΦΕΛΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Αιματηρή αλήθεια
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ  
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ  ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ  
ΣΟΦΙΑ ΤΙΤΙΚΟΒΑ
Το σπαρακτικό αντίο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ  
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ  ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΣΟΦΙΑ ΤΙΤΙΚΟΒΑ
Οι εννέα της αγχόνης
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ  
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ  ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΝΕΦΕΛΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Η μαθητιώσα νεολαία πρωτοπόρος στον αγώνα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ  
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ  ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΚΕΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Περήφανος
ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΦΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΙΡΥΛΙΝ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ   
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΦΑΡΙΔΗΣ
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
Τ’ ανδρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δε λογιέται
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ  
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ   
ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΗΛΙΑ ΑΘΗΝΑ
Το κρησφύγετο της Κύπρου
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Τα δυο βουνά αντάμωσαν
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ  
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Ο απαγχονισμός του ήρωα Μιχαλάκη Καραολή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ, ΠΑΦΟΥ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΓΚΙΟΡΚΕ ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΑΘΗ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ   
ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΑΘΗ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΣΙΑΠΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΑΡΑΟΥΣΙΟΥ ΝΤΕΝΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΚΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΖΩΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΧΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΖΟΡΝΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Αυξεντίου
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ - ΠΕΡΔΙΟΥ 
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΙΣΟΥΡΗΣ
Ο στρατιώτης
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ  
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΕΝΙΟΥ
Αυτοθυσία
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΥΛΛΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ
Ελευθερία
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΗ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Αγώνας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΗ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΜΑΜΑΣ ΖΕΝΙΟΥ
Ειρήνη
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΗ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΪΖΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΗ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ Β’
ΕΛΠΙΔΑ ΖΑΝΝΕΤΤΙΔΟΥ ΗΛΙΑ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΑΝΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ Β’
ΕΛΠΙΔΑ ΖΑΝΝΕΤΤΙΔΟΥ ΗΛΙΑ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΜΟΥΝΤΟΥΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ Β’
ΕΛΠΙΔΑ ΖΑΝΝΕΤΤΙΔΟΥ ΗΛΙΑ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ Β’
ΕΛΠΙΔΑ ΖΑΝΝΕΤΤΙΔΟΥ ΗΛΙΑ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ Β’
ΕΛΠΙΔΑ ΖΑΝΝΕΤΤΙΔΟΥ ΗΛΙΑ 
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ Β’
ΕΛΠΙΔΑ ΖΑΝΝΕΤΤΙΔΟΥ ΗΛΙΑ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ Β’
ΕΛΠΙΔΑ ΖΑΝΝΕΤΤΙΔΟΥ ΗΛΙΑ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ Β’
ΕΛΠΙΔΑ ΖΑΝΝΕΤΤΙΔΟΥ ΗΛΙΑ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ Β’
ΕΛΠΙΔΑ ΖΑΝΝΕΤΤΙΔΟΥ ΗΛΙΑ
ΕΠΑΙΝΟΣ   
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕΑΖΙΝΟΥ
ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΙΝΤΙΑΝΟΣ
ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑ ΑΧΧΑ
ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΕΠΑΙΝΟΣ   
ΣΟΥΖΑΝΑ ΠΑΡΤΕΛΛΑ
ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ
ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΑΡΙΟΣΑ
ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΕΠΑΙΝΟΣ   
ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΟΥΤΣΙΝΣΚΙ
ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Τίτλος έργου
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ
Ο άγνωστος στρατιώτης της Κύπρου
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΡΙΑ
Το φως το Ελληνικό εν Κύπρω
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΜΠΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
Το λούτρινο αρκουδάκι
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΓΒΕΝΤΑΣΒΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Μικρή πράσινη θάλασσα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΒΙΣΟΤΣΕΝΚΟ ΑΝΤΡΕΪ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Σημαία θάλασσα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ 
Α ́ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
Η Κύπρια μάνα ντύθηκε στα μαύρα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΦΟΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ  

Περισσότερες πληροφορίες για τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της τελετής βράβευσης θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.