20 Φεβ 2017

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Διάλεξη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Γλωσσολογίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Σπίτι της Κύπρου
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
και ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδος
σας προσκαλούν
την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2017 και ώρα 18:30
στο Σπίτι της Κύπρου
Ξενοφώντος 2Α, 105 57 Αθήνα, Τηλ.: 2103734934
στη διάλεξη
της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Γλωσσολογίας
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
κ. Σταυρούλας Τσιπλάκου

με θέμα Η ελληνική γλώσσα στην Κύπρο σήμερα

τη δεύτερη του κύκλου διαλέξεων που πραγματοποιείται
στο πλαίσιο συνεργασίας και σύμπραξης των τριών φορέων
με στόχο την ανάδειξη θεμάτων εκπαιδευτικού, πολιτιστικού,
ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος
που αφορούν στην Κύπρο.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου διαλέξεων, βεβαιώσεις παρακολούθησης θα χορηγηθούν
από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε όσους παρακολούθησαν τη σειρά

H σύγχρονη Κύπρος είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον γλωσσικό τοπίο, καθώς αποτελεί έναν γεωγραφικά και δημογραφικά αυτόνομο χώρο στον οποίο εμφανίζονται φαινόμενα και διαδικασίες που βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της σύγχρονης γλωσσολογίας. Αφενός υπάρχει ακόμα γλωσσική διμορφία (diglossia) μεταξύ της κυπριακής ποικιλίας της Ελληνικής γλώσσας και της Κοινής Νέας Ελληνικής και αφετέρου η έντονη επαφή των δύο ποικιλιών έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας δομικά μικτής παγκύπριας κοινής. Συνακόλουθα έχουμε ισοπέδωση (levelling) των τοπικών ποικιλιών, ιδιαίτερα λόγω των δραματικών δημογραφικών αλλαγών που επήλθαν μετά την τουρκική εισβολή. Στην παρουσίαση αυτή θα επιχειρηθεί μια περιγραφή των γραμματικών χαρακτηριστικών της παγκύπριας κοινής, με ιδιαίτερη έμφαση σε δομικά μικτές ή υβριδικές μορφές που τείνουν να κυριαρχήσουν. Θα παρουσιαστούν επίσης σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που διερευνούν τις διαδικασίες ισοπέδωσης των τοπικών ποικιλιών και πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα που δείχνουν τη συνάρτηση των διαδικασιών αυτών με εξωγλωσσικές, κοινωνικές παραμέτρους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους λόγους για τους οποίους συγκεκριμένα γλωσσικά στοιχεία ανθίστανται στις διαδικασίες αυτές, με αποτέλεσμα την αποφυγή του πλήρους αποδιαλεκτισμού.

Η Σταυρούλα Τσιπλάκου είναι Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Θεωρητική Γλωσσολογία στα Πανεπιστήμια του Cambridge και του Λονδίνου. Από το 2001 ως το 2009 δίδαξε στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ από το 2010 είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα θεωρητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της κοινωνιογλωσσολογίας, της πραγματολογίας, της σύνταξης, της κατάκτησης της γλώσσας, καθώς και στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος. Έχει διευθύνει και συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη γλωσσολογία και τη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες εργασίες, μεταξύ άλλων στα περιοδικά Lingua, Linguistic Inquiry, Pragmatics, Journal of Pragmatics, Multilingua, Current Issues in Language Planning. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή των Προγραμμάτων Σπουδών για το γλωσσικό μάθημα στην Κύπρο και στην Ελλάδα και έχει παραγάγει ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

Επιμέλεια εκδήλωσης: Τάκης Βοΐλας