30 Μαΐ 2017

Πρόσκληση 5ης διάλεξης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο "Σπίτι της Κύπρου"

Μπορείτε να κάνετε κλικ στην παραπάνω εικόνα για να μεγεθύνετε την πρόσκληση.

Διάλεξη του Καθηγητή Εκπαιδευτικής Ηγεσίας
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
κ. Πέτρου Πασιαρδή

Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών και Διευθυντών στην Κύπρο για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση στο Σπίτι της Κύπρου

Με τη διάλεξη του Καθηγητή Εκπαιδευτικής Ηγεσίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πέτρου Πασιαρδή, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών και Διευθυντών στην Κύπρο για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση, ολοκληρώνεται, την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:30 στο Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α Σύνταγμα, ο πρώτος κύκλος της «Σειράς Διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου», που συνδιοργανώνεται από το Σπίτι της Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος, στο πλαίσιο συνεργασίας και γόνιμης σύμπραξης των τριών φορέων, με στόχο την ανάδειξη θεμάτων εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην Κύπρο.

Όπως σημειώνει ο κ. Πασιαρδής, στο πλαίσιο της διάλεξης θα παρουσιαστεί σε συντομία το προφίλ του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης και που είναι βασικά Συγκεντρωτικό, Συντηρητικό και Συντεχνιακό. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε μια σύντομη ιστορική αναδρομή της βασικής μόρφωσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ακολούθως παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εκπαιδευτικών του μέλλοντος ως προς την (α) προσωπική/ατομική διάσταση και ως προς την (β) επαγγελματική τους διάσταση. Η παρουσίαση θα κλείσει με αναφορές στην ανάγκη για ξεχωριστή εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της εκπαίδευσης. Η κατάρτιση των στελεχών της εκπαίδευσης (Βοηθών Διευθυντών, Παιδαγωγικών Συμβούλων, Διευθυντών, Αξιολογητών) αποτελεί βασική παράμετρο για τη βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού συστήματος εν γένει. Συνεπώς, θα γίνει και μια σύντομη παρουσίαση της προτεινόμενης Ακαδημίας Εκπαιδευτικής Ηγεσίας της Κύπρου, η οποία μπορεί να στηρίζεται στο Ολιστικό Μοντέλο Ηγεσίας των Pashiardis & Brauckmann.

O Δρ. Πέτρος Πασιαρδής είναι καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το 1996 εργάστηκε ως Σύμβουλος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και πολιτικής. Επίσης, έχει εργασθεί ως Σύμβουλος του Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας για θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Επίσης, εργάστηκε ως Επισκέπτης Καθηγητής και Ερευνητής στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση σε διάφορα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, της Ευρώπης (Lincoln University, University of Munster) και της Αφρικής (University of Stellenboch, University of Praitoria). Το 2013-14 διετέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής στο Κέντρο Ανάπτυξης Στελεχών του Umeå University στη Σουηδία. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε αμερικανικά, αγγλικά και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και αριθμό βιβλίων στην Ελληνική και στην Αγγλική. Ο καθηγητής Πασιαρδής, διετέλεσε Πρόεδρος του Commonwealth Council for Educational Administration and Management για την περίοδο 2004-2008. Μαζί με τη σύζυγό του, Γεωργία Πασιαρδή, έχει συγγράψει βιβλίο με τίτλο "Αποτελεσματικά Σχολεία: Πραγματικότητα ή Ουτοπία", που εξεδόθη από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg-Tυπωθήτω το 2000. Ο καθηγητής Πασιαρδής είναι τώρα Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, στο πλαίσιο της «Σειράς Διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου», προγραμματίστηκαν συνολικά πέντε διαλέξεις με ελεύθερη παρακολούθηση. Μετά το πέρας της διάλεξης του κ. Πασιαρδή, με την ολοκλήρωση του κύκλου, βεβαιώσεις παρακολούθησης θα χορηγηθούν από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε όσους παρακολούθησαν τη «Σειρά».