28 Ιουν 2017

Έγκριση από το Ειρηνοδικείο Δημητσάνας Αρκαδίας της τοποθέτησης πινακίδας στη μνήμη του Κύπριου Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Φιλόθεου Χατζή (1795-1821)