1 Ιουν 2018

Πρόσκληση στην 5η Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου - Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018

             Η 5η κατά σειρά διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Σπίτι της Κύπρου και τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδας πραγματοποιείται την Τετάρτη 6 Ιουνίου και ώρα 6.30 μ.μ. με ομιλητή τον Πρύτανη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Σωκράτη Κ. Κάτσικα, με θέμα "Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση:  Απειλή ή ευκαρία;", με την οποία ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος διαλέξεων που διοργανώθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας των τριών φορέων με στόχο την ανάδειξη θεμάτων εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Μετά το τέλος της διάλεξης θα γίνει η απονομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε όσους παρακολούθησαν τη σειρά.