24 Ιαν 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 4ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Τελικά ο πολιτισμός είναι αυτός που μένει όταν όλα έχουν χαθεί.

Υπάρχει πραγματικά και μια Ελλάδα,
Μια Ελλάδα που αντιστέκεται.

Σήμερα επαναλαμβάνω ότι ο Λογοτεχνικός διαγωνισμός για τους μαθητές όλης της Κύπρου παίρνει αναστολή λόγω των εξετάσεων των παιδιών μας.

Λαμβάνοντάς υπόψη μας τις διαμαρτυρίες των μαθητών ο ΕΠΟΚ πρωτοστατώντας δίνει ακόμη μια ευκαιρία στα νέα αυτά παιδιά μαζί με τους καθηγητές τους να λάβουν μέρος σε αυτόν τον μεγάλο Παγκυπριο Διαγωνισμό.

Ορίζουμε την λήξη του διαγωνισμού μας την 25η Μαρτίου 2020.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δίνουμε αρκετό χρόνο για να λάβουν μέρος και τα παιδιά
που λόγω εξετάσεων δεν είχαν συμμετάσχει.

Για τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδας Ε.Π.Ο.Κ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ. Ηρακλής Ζαχαριάδης