21 Ιαν 2021

Παράταση Διαγωνισμών του Ε.Π.Ο.Κ.

Αγαπητές Φίλες και Φίλοι,

Στις μέρες που ζούμε, η πανδημία έχει αλλάξει τα πάντα.  Γι' αυτό, αποφασίσαμε να μεταφέρουμε την ημερομηνία λήξης του 11ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού του Ε.Π.Ο.Κ., του 11ου Παγκόσμιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού του Ε.Π.Ο.Κ. και την αξιολόγηση των βιβλίων χρονιάς στις 28 Φεβρουαρίου του 2021.

Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι καθηγητές τους λόγω της πανδημίας, αποφασίσαμε να μεταφέρουμε την ημερομηνία λήξης του Ε' Παγκύπριου Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Μαθητικού Διαγωνισμού του ΕΠΟΚ στις 2 Απριλίου 2021, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε περισσότερα παιδιά να λάβουν μέρος.

Το Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ.