2 Φεβ 2023

Προκήρυξη Ζ ́ Παγκύπριου Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Μαθητικού Διαγωνισμού του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.), για το σχολικό έτος 2022-2023


Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.), σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου (ΥΠΑΝ), προκηρύσσει τον Ζ ́ Παγκύπριο Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό Μαθητικό Διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2022- 2023.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, Νηπιαγωγείων (μόνο για την κατηγορία της ζωγραφικής), Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων (Γενικών, Τεχνικών και Επαγγελματικών) της Κύπρου. Επίσης, δεχόμαστε έργα σε Γραφή Braille, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για νέους δημιουργούς, που αναζητούν τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η θεματολογία, οι όροι και οι προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ακολουθούν παρακάτω.