24 Ιουν 2017

Ανακοίνωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Ε.Π.Ο.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ «Ε.Π.Ο.Κ.»
HELLENIC CULTURAL ASSOCIATION OF CYPRUS «Ε.P.O.C.»
Έτος Ίδρυσης 1997 (7029 Α. Πρωτοδικείου)
Μ. Ασίας 55, Aμπελόκηποι, Αθήνα 11527
Email: kypriakosellinismos@yahoo.gr - Website: www.epok.grΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ηρακλής Ζαχαριάδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
1) Κώστας Κυριάκου
2) Ανδρέας Κυριάκου
3) Τζούλια  Πουλημενάκου

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ελένη Καραγιάννη-Βαρνάβα

ΤΑΜΙΑΣ
1) Παναγιώτης Δουλάμης
2) Ηρακλής  Ζαχαριάδης


ΣΗΜ.: Το ταμείο θα αλλάξει σε ένα χρόνο


ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σπυρίδων Xατζησαλάτας (Υπεύθυνος)

ΜΕΛΗ
1) Παρασκευή Μέμου
2) Αθανάσιος Κυριτσάκας
3) Χάρης Πουργούρης
4) Γιούλη Κερατσή


Εξελεγκτική επιτροπή:
1)  Παρασκευή Μέμου (μέλος Δ.Σ.)
2)  Χάρης Πουργούρης (μέλος Δ.Σ.)
3)  Γιούλη Κερατσή (μέλος Δ.Σ.)

Επιτροπή Λογοτεχνικού Διαγωνισμoύ:       
1) Eλένη Καραγιάννη-Βαρνάβα (Υπεύθυνη-Γενική Γραμματέας Δ.Σ.)
2) Τζούλια Πουλημενάκου  (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
3) Παρασκευή Μέμου (Μέλος Δ.Σ.)
4) Σπυρίδων Χατζησαλάτας (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσων Δ.Σ.)
5) Ανδρέας Κυριάκου (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Επιτροπή Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού:
1) Αθανάσιος Κυριτσάκας (Υπεύθυνος, Μέλος Δ.Σ.)
2) Μάϊκ Τζαμαλής (Μέλος ΕΠΟΚ)
3) Ανδρέας Κυριάκου(Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
4) Παρασκευή Μέμου (Μέλος Δ.Σ.)

Επιτροπή Οικονομικών:
1) Παναγιώτης Δουλάμης (Υπεύθυνος, Μέλος Δ.Σ.-Ταμίας)
2) Ηρακλής Ζαχαριάδης (Πρόεδρος Δ.Σ.)
3) Σπυρίδων Χατζησαλάτας (Υπεύθυνος Δημ.Σχέσεων του Δ.Σ.)
4) Δημήτρης Κανελλόπουλος (Μέλος ΕΠΟΚ)

Επιτροπή Μελών:
1)  Eλένη Καραγιάννη-Βαρνάβα (Υπεύθυνη, Γεν.Γραμματέας Δ.Σ.)
2)  Γιούλη Κερατσή (Μέλος Δ.Σ.)
3)  Αθανάσιος Κυριτσάκας (Μέλος Δ.Σ.)

Επιτροπή επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων:
1)  Σπυρίδων Χατζησαλάτας (Υπεύθυνος, Υπεύθ.Δημοσ.Σχέσεων Δ.Σ.)
2)  Χάρης Πουργούρης (Μέλος Δ.Σ.)
3)  Δημήτρης Κανελλόπουλος (Μέλος ΕΠΟΚ)

Επιτροπή Εκδρομών-Συνεστιάσεων
1)  Κώστας Κυριάκου (Υπεύθυνος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
2)  Ελένη Καραγιάννη-Βαρνάβα (Γενική Γραμματέας Δ.Σ.)
3)  Ανδρέας Κυριάκου (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Γυναικεία συντροφιά:
1) Τζούλια Πουλημενάκου (Υπεύθυνη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
2) Ελένη Καραγιάννη-Βαρνάβα (Γεν.Γραμματέας  Δ.Σ.)
3) Σπυρίδων Χατζησαλάτας (ως Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Δ.Σ.)
4) Μαρία Χατζημαρκάκη (Μέλος ΕΠΟΚ)
5) Γιούλη Κερατσή (Μέλος Δ.Σ. )
6) Παρασκευή Μέμου (Μέλος Δ.Σ.)

Γενική υπεύθυνη διαχείρισης ύλης site EPOK.GR:
Τζούλια Πουλημενάκου (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Επιτροπή διαχείρισης ομάδας Ε.Π.Ο.Κ. facebook:
1) Ηρακλής Ζαχαριάδης (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2) Ανδρέας Κυριάκου (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
3) Τζούλια Πουλημενάκου (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

  
ΣΗΜ. : Η ανωτέρω πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Ηρακλή Ζαχαριάδη για τις θέσεις των μελών του Δ.Σ. εγκρίθηκε  από όλα τα μέλη του Δ.Σ. στο διοικητικό συμβούλιο που έγινε στο Πολεμικό Μουσείο στις 19 Ιουνίου 2017