9 Οκτ 2020

Προκήρυξη Ε΄ Παγκύπριου Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Μαθητικού Διαγωνισμού του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.) για το σχολικό έτος 2020-2021

Αρ. Φακ.: 7.24.51 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.) προκηρύσσει τον Ε΄ Παγκύπριο  Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό Μαθητικό Διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2020-2021. Το έτος 2021 έχει ανακηρυχθεί πανηγυρικό έτος για τη συμπλήρωση των διακοσίων χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, που αποτέλεσμα είχε την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού μετά από σκλαβιά τεσσάρων αιώνων και την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών Νηπιαγωγείων (μόνο για την Κατηγορία της Ζωγραφικής), Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων (Γενικών, Τεχνικών και Επαγγελματικών) της Κύπρου. Σημειώνουμε πως ο Ε.Π.Ο.Κ. συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής 1821 με προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί στην Επιτροπή για αξιολόγηση.

 

Θεματολογία Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού

 

 1. Το Ελληνικό ναυτικό με αρχηγό τον Κανάρη τον Ιούνιο του 1821 στην Λάπηθο
 2. Η Κυπριακή λεβεντιά στην πρώτη και δεύτερη έξοδο του Μεσολογγίου 
 3. Ιωάννης Καποδίστριας, ο πιο μεγάλος Έλληνας πολίτικος
 4. Η συνεισφορά των Κυπρίων γυναικών στους αγώνες του έθνους τα έτη 1821, 1912, 1940, 1950-55, 1963 και 1974
 5. Βασίλη Μιχαηλίδη, Η 9η Ιουλίου 1821 / Βασίλη Μιχαηλίδη, Η Χιώτισσα
 1. Οι ήρωες της Επανάστασης του 1821 [Οι αγώνες τους σε θάλασσα και ξηρά. Το κρυφό σχολειό. Η διαφύλαξη της πίστης τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η Φιλική Εταιρεία και άλλα θέματα συναφή με τους αγώνες των Ελλήνων για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού.]
 2. Η Αγία Σοφία σύμβολο του Χριστιανισμού και του ελληνικού πολιτισμού

 

Ο  Ε.Π.Ο.Κ. σάς καλεί να μελετήσετε και να εμπνευστείτε από την παραπάνω θεματολογία και να δημιουργήσετε λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά, ατομικά ή ομαδικά, πρωτότυπα έργα που δεν έχουν παρουσιαστεί αλλού σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

 

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α. Για τον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό: 

 1. Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να διαγωνισθούν στα εξής είδη του λόγου: Ποίηση, Διήγημα, Δοκίμιο, Θεατρικό Έργο, Παραμύθι και Μυθιστόρημα. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε ένα έως τρία (1-3) είδη λόγου και με ένα (1) μόνο έργο τους σε κάθε είδος, αλλά όλα τα έργα τους θα πρέπει να είναι για το ίδιο θέμα από τα 7 θέματα της παραπάνω θεματολογίας. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αναπτύξουν μόνο ένα θέμα από τα 7 που δίνονται. Το έργο τους να είναι οπωσδήποτε αδημοσίευτο και να μην έχει βραβευτεί ή να έχει αποσταλεί ως συμμετοχή σε άλλον διαγωνισμό. Το κάθε Ποίημα να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους, το Διήγημα να μην υπερβαίνει τις 6 σελίδες (Α4), το Δοκίμιο να μην υπερβαίνει τις 10 σελίδες (Α4), το Θεατρικό Έργο να μην υπερβαίνει τις 20 σελίδες (Α4), το Παραμύθι να μην υπερβαίνει τις 10 σελίδες (Α4) και το Μυθιστόρημα να μην υπερβαίνει τις 30 σελίδες (Α4). 
 2. Όλα τα έργα θα πρέπει να είναι γραμμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (όχι χειρόγραφα) και να υποβληθούν σε τρία (3) αντίγραφα με τον τίτλο του έργου, το ψευδώνυμο και το είδος λόγου (π.χ. «Λογοτεχνικός Διαγωνισμός: Παραμύθι») στην πάνω δεξιά πλευρά της σελίδας. Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί να είναι “Times New Roman” με μέγεθος γραμμάτων 12.
 3. Τα έργα να αποσταλούν σε έναν μεγάλο φάκελο ο οποίος θα περιέχει έναν μικρότερο φάκελο με τα προσωπικά στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας (Ονοματεπώνυμο, Σχολείο, Τάξη, Τηλέφωνο, Εmail (του/της μαθητή/μαθήτριας εφόσον υπάρχει ή του γονέα) καθώς και τα στοιχεία του/της υπεύθυνου/υπεύθυνης εκπαιδευτικού (Ονοματεπώνυμο, Email, Τηλέφωνο και Σχολείο). Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν μόνοι/μόνες τους ή με τη βοήθεια ενός/μιας υπεύθυνου/υπεύθυνης εκπαιδευτικού, ο/η οποίος/οποία θα τους καθοδηγήσει στη διαδικασία. Σε περίπτωση που ο/η διαγωνιζόμενος/διαγωνιζόμενη λάβει μέρος σε περισσότερα από ένα είδη λόγου, μπορεί τους φακέλους με τις συμμετοχές στην κάθε κατηγορία και τις σχετικές ενδείξεις (ο κάθε φάκελος θα πρέπει να περιέχει ξεχωριστό φάκελο προσωπικών στοιχείων) να τους τοποθετήσει μέσα σε μεγαλύτερο φάκελο, στον οποίο όμως θα αναγράφονται όλα τα είδη λόγου που περιέχει π.χ. «Για τους Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς Ποίησης και Διηγήματος». 
 4. Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι και τις 2 Απριλίου 2021 με απλό ταχυδρομείο (ΟΧΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ) στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Προς τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.)

Υπόψη Προέδρου κ. Ηρακλή Ζαχαριάδη

Μικράς Ασίας 55 – Αμπελόκηποι

Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον εξωτερικό φάκελο να αναγράφεται η/οι κατηγορία/κατηγορίες συμμετοχής (π.χ. Για τον Ε΄ Παγκύπριο Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό Μαθητικό Διαγωνισμό Ε.Π.Ο.Κ., Κατηγορία  Ποίησης). 

 

Β. Για τον Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό:

 1. Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να διαγωνισθούν στα εξής είδη: Ζωγραφική, Φωτογραφία, Ταινία μικρού μήκους. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος μόνο σε δύο (2) κατηγορίες. 
 2. Τα έργα να αποσταλούν σε ένα (1) αντίτυπο και όσον αφορά τη Ζωγραφική και τη Φωτογραφία σε μέγεθος μέχρι Α3.
 3. Στην κατηγορία της Ζωγραφικής μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά Νηπιαγωγείου.
 4. Οι ταινίες μικρού μήκους (Video) να μην ξεπερνούν σε χρόνο τα 10΄ και να είναι αποθηκευμένες σε CD ή σε USB (στικάκι).
 5. Η αποστολή των έργων είναι η ίδια όπως αναφέρεται στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό (παράγραφος Α.3 και A.4 πιο πάνω).

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Ο εν λόγω Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και για αυτήν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Δεν υπάρχουν έσοδα από τα έργα που θα υποβληθούν ως συμμετοχές (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του Διαγωνισμού είναι δωρεάν.
 4. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών.
 5. Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών.
 6. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών καθώς και του σχολείου τους δεν επιφέρει καμιά οικονομική επιβάρυνση.
 7. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
 8. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού (απονομή Βραβείων) η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει και θα αποτιμήσει τον βαθμό επιτυχίας του εν λόγω Διαγωνισμού.
 9. Με την αποστολή της συμμετοχής σας συμφωνείτε με τους όρους του Διαγωνισμού.

 

Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό:

 

 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής

Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διευθυντής

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και

 Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης