13 Οκτ 2018

Προκήρυξη 9ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 2018 του Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδας

                                                                                 
     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Π.Ο.Κ.)

                                                                       Aθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018
                                                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 42                         


Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.ΟΚ.), προκηρύσσει τον 9ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το έτος 2018 στα ακόλουθα είδη του λόγου:

- ΠΟΙΗΣΗ
- ΔΙΗΓΗΜΑ
- ΔΟΚΙΜΙΟ
- ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
- ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

     Δικαίωμα συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό,  έχουν όλοι οι διαμένοντες ελληνόφωνοι, εντός και εκτός Ελλάδας, ενήλικες άνω των 18 ετών. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με ένα έως τρία είδη του λόγου, αλλά με ένα μόνο έργο τους και δημιούργημα ενός και μόνο δημιουργού, αδημοσίευτο και να μην έχει βραβευτεί σε άλλον διαγωνισμό. Στον παρόντα διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν λάβει αθλοθετημένο βραβείο με χρηματικό ποσό στο αντίστοιχο λογοτεχνικό είδος, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2019  (σφραγίδα ταχυδρομείου).

    Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο. Το ποίημα θα πρέπει να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους, το διήγημα τις 6 σελίδες, το Δοκίμιο τις 30 σελίδες, το Θεατρικό Έργο τις 45 σελίδες και το Παραμύθι τις 30 σελίδες.  Κάθε έργο με τον τίτλο του θα πρέπει να αποσταλεί σε τρία (3) δακτυλογραφημένα αντίγραφα A4, με ψευδώνυμο πάνω δεξιά, με γραμματοσειρά Αrial και μέγεθος γραμμάτων 12.
Οι διαγωνιζόμενοι θα εσωκλείσουν σε μεγάλο φάκελο τα αντίγραφα του έργου  τους καθώς και  ένα μικρότερο κλειστό φάκελο όπου μέσα θα εσωκλείσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Ταχ.Κώδικας, Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), E-mail, λογοτεχνικό είδος που συμμετέχουν, τίτλο έργου και ψευδώνυμο). Στη θέση του αποστολέα στον μεγάλο φάκελο να σημειωθεί μόνο το ψευδώνυμο.

Η αποστολή των έργων θα γίνει ταχυδρομικά με ΑΠΛΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΟΧΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ)  στην κατωτέρω διεύθυνση:

Προς τον
Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδας (Υπόψη Προέδρου κ.Ηρακλή Ζαχαριάδη)
Μικράς Ασίας 55 -  115 27 – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ –  ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στον εξωτερικό φάκελο θα φαίνεται η αντίστοιχη ένδειξη προς το είδος στο οποίο λαμβάνουν μέρος, π.χ. «Για τον 9ο Διαγωνισμό Ποίησης» ή «για τον 9ο Διαγωνισμό Δοκιμίου»

Σε περίπτωση που ένας διαγωνιζόμενος λάβει μέρος σε περισσότερα από ένα είδος, μπορεί τους φακέλους με το κάθε είδος και τις σχετικές ενδείξεις (που ο καθένας τους θα περιέχει ξεχωριστό κλειστό μικρό φάκελο προσωπικών στοιχείων), να τους τοποθετήσει μέσα σε μεγαλύτερο, στον οποίο θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου όλα τα είδη που περιέχει (π.χ. «Για τον 9ο  Διαγωνισμό  Ποίησης και Διηγήματος»).

Η κριτική επιτροπή αξιολόγησης δικαιούται να απονείμει σε   κάθε λογοτεχνικό είδος τρία βραβεία, επαίνους και διακρίσεις ή να μη απονείμει καμιά διάκριση. Η κριτική επιτροπή δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και είναι οριστική.

Τα ονόματα των διακριθέντων, καθώς και η ημερομηνία και ο χώρος της απονομής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.epok.gr  

Όσοι δεν παρευρεθούν στην τελετή βράβευσης μπορούν να παραλάβουν το βραβείο τους με αντιπρόσωπό τους την ημέρα τής απονομής (κατόπιν ενημερώσεως εκ των προτέρων), ή ταχυδρομικά, με αντικαταβολή, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία.
Σε περίπτωση χρηματικής αθλοθέτησης βραβείου, ο βραβευμένος υποχρεούται να παρίσταται ο ίδιος και όχι δι’ αντιπροσώπου του. Σε αντίθετη περίπτωση το βραβείο πηγαίνει στον επόμενο βραβευθέντα.

Επειδή στα μη βραβευθέντα έργα δεν αποκαλύπτονται τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων, δεν υπάρχει η δυνατότητα πληροφοριών για την επίδοσή τους, καθώς και δεν δίδονται πληροφορίες αναφορικά με τη βαθμολογία τους. Τα αποσταλέντα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα έργα καταστρέφονται μαζί με τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων συνεπάγεται αποκλεισμό των διαγωνιζομένων.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στα τηλέφωνα
- Ηρακλής Ζαχαριάδης, Πρόεδρος ΕΠΟΚ (6937544184)
- Τζούλια Πουλημενάκου, Αντιπρόεδρος ΕΠΟΚ (6980721418)


και σχετικά με τον σύλλογο στην ιστοσελίδα www.epok.gr

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Η Γενική Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΒΟΥΡΑ

Προκήρυξη 4ου Παγκόσμιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού 2018 του Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδας

           
                             
                                                    Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018
                                                                                                                                          Αριθ.Πρωτ.:43                                                                    

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Π.Ο.Κ.) 2018

     Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.) προκηρύσσει τον 4ο Παγκόσμιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό 2018 στις εξής κατηγορίες:

Α. Ζωγραφική
Β. Φωτογραφία

     Το θέμα είναι ελεύθερο και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι διαμένοντες ελληνόφωνοι, εντός και εκτός Ελλάδας, ενήλικες άνω των 18 ετών. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν και στις δύο κατηγορίες με ένα μόνο έργο τους και δημιούργημα ενός και μόνο δημιουργού. Όσον αφορά την κατηγορία της ζωγραφικής συμπεριλαμβάνονται διάφορες τεχνικές π.χ.Αγιογραφία, Πυρογραφία, Μεταξοτυπία, Κολάζ κλπ. Κάθε έργο θα πρέπει να αποσταλεί σε ένα (1) αντίγραφο και σε μέγεθος μέχρι Α3, όπου στο πίσω μέρος  θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου, το ψευδώνυμο και η κατηγορία συμμετοχής του.

     Οι διαγωνιζόμενοι  θα εσωκλείσουν σε μεγάλο φάκελο το έργο τους, καθώς και σε ένα μικρότερο κλειστό φάκελο θα εσωκλείσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Ταχ.Κώδικα, Τηλέφωνο σταθερό και κινητό, Ε-mail, κατηγορία συμμετοχής τους, τίτλο έργου και ψευδώνυμο). Στη θέση του αποστολέα στον μεγάλο φάκελο να σημειωθεί μόνο το ψευδώνυμο.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2019 (ημερομηνία ταχυδρομείου).

Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά με απλό ταχυδρομείο (ΟΧΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ), στην κατωτέρω διεύθυνση:

Προς τον Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδας
(Υπόψη Προέδρου Ε.Π.Ο.Κ.  κ.Ηρακλή Ζαχαριάδη)
Μικράς Ασίας 55 – 11527 – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον εξωτερικό φάκελο να υπάρχει η ένδειξη αντίστοιχη προς την κατηγορία στην οποία λαμβάνουν μέρος, π.χ.«ΓΙΑ ΤΟΝ 4ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2018 - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» .

     Σε περίπτωση που ένας διαγωνιζόμενος λάβει μέρος και στις δύο κατηγορίες, μπορεί τους φακέλους με το κάθε είδος και τις σχετικές ενδείξεις (που ο καθένας τους θα περιέχει ξεχωριστό κλειστό μικρό φάκελο προσωπικών στοιχείων), να τους τοποθετήσει μέσα σε μεγαλύτερο, στον οποίο θα αναγράφονται στο εξωτερικό  μέρος όλα τα είδη που περιέχει (π.χ. «Για τον 4ο Διαγωνισμό Ζωγραφικής και Φωτογραφίας»).

Η κριτική επιτροπή αξιολόγησης δικαιούται να απονείμει σε κάθε κατηγορία τρία βραβεία, επαίνους και διακρίσεις, ή να μην απονείμει καμιά διάκριση. Η κριτική επιτροπή δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και είναι οριστική.   

Τα ονόματα των διακριθέντων, καθώς και η ημερομηνία και ο χώρος της απονομής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Π.Ο.Κ. www.epok.gr .

Όσοι δεν παρευρεθούν στην τελετή βράβευσης μπορούν να παραλάβουν τα βραβεία τους με αντιπρόσωπό τους την ημέρα της βράβευσης (κατόπιν ενημερώσεως εκ των προτέρων)  ή ταχυδρομικά με αντικαταβολή, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων συνεπάγεται αποκλεισμό των διαγωνιζομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:
- Ηρακλής Ζαχαριάδης, Πρόεδρος ΕΠΟΚ  6937554184
- Τζούλια Πουλημενάκου, Αντιπρόεδρος ΕΠΟΚ  6980721418

ή  στα email: epokdiagonismos@gmail.com    και  kypriakosellinismos@yahoo.gr

και σχετικά με τον σύλλογο στην ιστοσελίδα www.epok.gr

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Η Γενική Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΒΟΥΡΑ

Αποστολή βιβλίων προς αξιολόγηση έτους 2017 και 2018 (ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ Ε.Π.Ο.Κ.)

                                                                           
                                                                       Αθήνα,  11 Οκτωβρίου 2018
                                                                                                                                                          Αριθμ.Πρωτ: 44


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017-18 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ (ΕΠΟΚ) ΕΛΛΑΔΑΣ

     Στο πλαίσιο του 9ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού έτους 2018, όσοι επιθυμούν να αποστείλουν βιβλία τους προς αξιολόγηση εκδοθέντα το 2017 και το 2018, να τα αποστείλουν στην κατωτέρω διεύθυνση και πάντα με απλή επιστολή (όχι συστημένη), εσωκλείοντας μαζί με το βιβλίο και έναν μικρό φάκελο με τα προσωπικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Δ/νση κατοικίας, Ταχ.Κώδικας, E-mail, Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), Τίτλος Βιβλίου – Εκδοτικός Οίκος):

Προς τον Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδας
(Υπόψη κ.Ηρακλή Ζαχαριάδη) 
Μικράς Ασίας 55 – Αμπελόκηποι
115 27 – ΑΘΗΝΑ

Στον εξωτερικό φάκελο να υπάρχει η ένδειξη «Αξιολόγηση βιβλίου χρονιάς 2017-2018»

Τα ονόματα των διακριθέντων,  καθώς και η ημερομηνία και ο χώρος της απονομής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΕΠΟΚ www.epok.gr

Τελευταία ημερομηνία συμμετοχής ορίζεται η 31η  Ιανουαρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
-Hρακλής Ζαχαριάδης, Πρόεδρος ΕΠΟΚ, 6937544184
-Τζούλια Πουλημενάκου, Αντιπρόεδρος ΕΠΟΚ, 6980721418
Και σχετικά με τον σύλλογο στην ιστοσελίδα του ΕΠΟΚ  www.epok.gr

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Η Γενική Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΒΟΥΡΑ
Κυκλοφόρησε νέο τεύχος του "Κυπριακού Ελληνισμού"! (φύλλο 85)

Το νέο τεύχος (φύλλο 85) της εφημερίδας του συλλόγου μας, "Κυπριακός Ελληνισμός" εκδόθηκε σήμερα, με ιδιαίτερα ενδιαφέρον υλικό. Χάρη σε μια νέα συνεργασία του συλλόγου μας, μπορείτε να κατεβάσετε την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας μας μαζί με το τεύχος 161 της εφημερίδας "Κερυνειώτικη Ηχω" σε ένα αρχείο, πατώντας ΕΔΩ.

Όσοι εκ των φίλων επιθυμείτε, μπορείτε να προωθήσετε την εφημερίδα ελεύθερα (Mail, Facebook, Twitter, Blogs...)!

12 Οκτ 2018

Πρόσκληση σε εκδήλωση του ΣΕΕΘΑ: "100 Χρόνια απο την Ληξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου - Ιστορική και Γεωστρατηγική Σημασία της Ελληνικής Συμμετοχής"

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι,  

Σας γνωρίζουμε  ότι το Κέντρο Ερευνας Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΙΝΕ) και ο Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Άμυνας (ΣΕΕΘΑ),  έχουν προγραμματίσει  την διεξαγωγή ημερίδας, την 09 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09.30 π.μ. Το θέμα τής εκδήλωσης θα είναι:  "100 Χρόνια απο την Ληξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου - Ιστορική και Γεωστρατηγική Σημασία της Ελληνικής Συμμετοχής στον Μεγάλο Πόλεμο"  

Χάρη σε συνεργασία του ΕΠΟΚ με τον ΣΕΕΘΑ, τα μέλη του ΕΠΟΚ που επιθυμούν μπορούν να παραστούν στην εν λόγω εκδήλωσή και παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν εγκαίρως με τον ΕΠΟΚ (693 7554184 - κ. Ζαχαριάδης) για να λάβουν την απαραίτητη πρόσκληση.

8 Οκτ 2018

Βίντεο από την παρουσίαση βιβλίων του Ι. Παπανεάρχου στην Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών 30.09.18

Βίντεο από την κοινή εκδήλωση της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας και του Ε.Π.ΟΚ. με θέμα την παρουσίαση βιβλίων του κ. Ιωάννη Παπανεάρχου με τίτλο «Γλυκυθυμία Ελληνοπρεπής» και «Η Ζωή, Αειφόρος Άθληση». Η εν λόγω εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών και σε αυτήν παρέστην ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος, ο πρόεδρος του Ε.Π.Ο.Κ. κ. Ηρακλής Ζαχαριάδης και ο πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών κ. Κώστας Καρούσος.

2 Οκτ 2018

Ανταπόκριση της εκδήλωσης των εγκαινίων της νέας αίθουσας του Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδας


                                                                 


     Η ανταπόκριση των φίλων και των μελών του Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδας στα εγκαίνια της νεοαποκτηθείσας αίθουσας του Ομίλου μας την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Πλήθος κόσμου, εκλεκτοί καλεσμένοι, φίλοι και μέλη του Ε.Π.Ο.Κ., λογοτέχνες, εικαστικοί, καθηγητές,  μέλη πολιτιστικών και λογοτεχνικών συλλόγων, κατέκλησαν τον νέο πολιτιστικό μας χώρο, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη τους και τη στήριξή τους στον Όμιλό μας, με την παρουσία τους.
                                            


     Ο Ε.Π.Ο.Κ. πλέον με αφετηρία τη νέα του αίθουσα στο Κέντρο της Αθήνας (3ης Σεπτεμβρίου 13 – Πλ.Λαυρίου – Ομόνοια), θα συμμετέχει περισσότερο στα πολιτιστικά και πνευματικά δρώμενα, συμβάλλοντας ενεργά στον πολιτισμό της πατρίδας μας.
                                              
     Τίμησαν με την παρουσία τους ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος Κυκκώτης, ο οποίος χοροστάτησε την εκδήλωση, ο Άρχων του Πατριαρχείου Κων/πόλεως κ.Φώτης Γιαννακάκης, ο κ.Αθανάσιος Μαγουλιανίτης, Πρόεδρος της Αδελφότητας του Συλλόγου Δημητσανιτών-ιεροψάλτης της Μητροπόλεως Αθηνών, ο κ. Γεώργιος Νακόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Αδελφότητας του Συλλόγου Δημητσανιτών, ο κ. Σπύρος Μπελεγράτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Άμυνας, ο κ.Κώστας Καρούσος, Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ο κ.Κώστας Μιχαηλίδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, η κυρία Καλλιρρόη Αγγελάκη, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αιτωλ/νων Λογοτεχνών, ο κ.Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Συντακτών Ηλεκτρονικού Τύπου & Λοιπών Σύγχρονων Μέσων,  ο κ. Βασίλης Μόσχου, εικαστικός-γλύπτης,τ.Ευρωβουλευτής, ο κ. Βασίλης Βαγιάννης, εικαστικός, ο κ.Βασίλης Σωτηρίου, φωτογράφος, εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Συνδέσμου Απανταχού Λακώνων «Ο Λυκούργος» κ.κ.Γιώργος Δεμοιράκος και Νίκος Ντούβας(Ταμίας), η κυρία Νίκη Μιχαηλίδου, εκπρόσωπος του Μορφωτικού Γραφείου του Σπιτιού της Κύπρου, εκπρόσωποι του κυπριακού χορευτικού συγκροτήματος «Ενάλια Γη», ο Κύπριος συγγραφέας κ. Ιωάννης Παπανεάρχου μετά της συζύγου του,  η κυρία Μαρία Βράχα, σύζυγος πρώην προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, ο συγγραφέας-στιχουργός κ.Νίκος Παπακλεοβούλου και πλήθος φίλων και λογοτεχνών μελών του Ε.Π.Ο.Κ. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδας παρέστησαν ο Πρόεδρος κ.Ηρακλής Ζαχαριάδης, η Αντιπρόεδρος κυρία Τζούλια Πουλημενάκου, η Γενική Γραμματέας κυρία Παναγιώτα Κάβουρα, και τα μέλη του Δ.Σ. κυρία Γιούλα Πάσιου (εκπαιδευτικός) και κ.Πανίκος Τσαγκάρης (καθηγητής πανεπιστημίου).
                                             

     Τα εγκαίνια ξεκίνησαν με τον αγιασμό της αίθουσας χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Κυρηνείας κ.κ.Χρυσόστομου, μετά των ιεροψαλτών κ.κ.Γιαννακάκη και Μαγουλιανίτη. Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ε.Π.Ο.Κ. κ.Ηρακλής Ζαχαριάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε εν συντομία τις δράσεις του Ε.Π.Ο.Κ. και την ενεργή του από εδώ και πέρα ένταξη στα πνευματικά και πολιτιστικά δρώμενα, με αφετηρία τη νεοαποκτηθείσα αίθουσα. Η Αντιπρόεδρος κυρία Τζούλια Πουλημενάκου, αφού καλωσόρισε και ευχήθηκε καλή και δημιουργική αρχή, ανάγνωσε τον αδελφικό χαιρετισμό της Προέδρου της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου κυρίας Δέσπως Κόνιζου-Λοϊζιά, τον οποίο και επιθυμούμε να κοινοποιήσουμε:
«Λευκωσία 30 Σεπτεμβρίου 2018
Προς : Πρόεδρο, Δ.Σ. και μέλη του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος.
Αδελφικός χαιρετισμός
Με ιδιαίτερη χαρά,  χαιρετίζουμε το γεγονός, ότι ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδος , αποκτά επιτέλους τη δική του πολιτιστική φωλιά.                                                                             
Το πολυσχιδές έργο σας θα εκκινά πλέον από έναν σταθερό χώρο, δίνοντας τη δυνατότητα καλύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας  μεταξύ μας.
Η πρόσφατη αδελφοποίηση μεταξύ του Ε.Π.Ο.Κ. και της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου, επέφερε ήδη καρπούς. Το προσεχές, Διεθνές Θεατρικό Συμπόσιο, με τίτλο "ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, μέσα από την Κυπριακή ,την Κρητική και τη Γραικάνικη διάλεκτο", κάνει το πρώτο του βήμα στη Λευκωσία, στις 18 Νοεμβρίου 2018. Ακολούθως, με στήριξη της περιφέρειας Κρήτης, η οποία επιβεβαιώθηκε, θα μεταφερθεί στην Κρήτη την ερχόμενη Άνοιξη και τέλος ελπίζουμε να καταλήξει το ερχόμενο καλοκαίρι   στις ακτές της κάτω Ιταλίας, για να δροσίσει την πεισιθάνατη Γραικάνικη διάλεκτο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου σας συγχαίρει  και εύχεται, η νεοαποκτηθείσα πνευματική σας έδρα, να καταστεί πνευματικός φάρος  για τον απανταχού Ελληνισμό.
Δέσπω Κόνιζου-Λοϊζιά
Πρόεδρος Ε.Θ.Σ.K
                                                   

            Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εικαστικό κυρία Φλώρα Ματτέ, η οποία δώρισε στον Όμιλό μας την πυρογραφία της – η οποία βραβεύτηκε  στον 3ο Παγκόσμιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό του Ε.Π.Ο.Κ.,  με θέμα τον Κύπριο Εθνομάρτυρα Ευαγόρα Παλληκαρίδη-  και πλέον κοσμεί τον χώρο του γραφείου μας, και επίσης τον μαθητή κ. Ειρηναίο Μουτιάμπα, από το Εκκλησιαστικό Λύκειο Κρήτης, ο οποίος βραβεύτηκε στον 1ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό 2016 και δώρισε έναν πίνακα ζωγραφικής του με θέμα «Ελλάδα-Κύπρος: Mητέρα-Κόρη», όπου και αυτός ο πίνακας κοσμεί το γραφείο μας.
                                              
         Η εκδήλωση έληξε με κέρασμα και στη συνέχεια μεταβήκαμε στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών για την παρουσίαση των βιβλίων του Κύπριου συγγραφέα κ.Ιωάννη Παπανεάρχου με τίτλο «Γλυκυθυμία Ελληνοπρεπής» και «Η Ζωή, Αειφόρος Άθληση».
        Ο Πρόεδρος κ.Ηρακλής Ζαχαριάδης και το Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ. ευχαριστεί εγκάρδια όλους τους φίλους και τα μέλη του Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδας που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση των εγκαινίων της νεοαποκτηθείσης αίθουσας εκδηλώσεων και έδειξαν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους και την αγάπη τους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
                                        


Φωτογραφίες: 
- κ.Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Συντακτών Ηλεκτρονικού Τύπου και Λοιπών Σύγχρονων Μέσων
- κ. Βασίλης Σωτηρίου, φωτογράφος

            

                                     

Για τον Ε.Π.Ο.Κ.
Επιμέλεια ανταπόκρισης: Τζούλια Πουλημενάκου, Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνη της ιστοσελίδας

                            
    
    

28 Σεπ 2018

Έναρξη 3ου Κύκλου Διαλέξεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου -Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 με ομιλήτρια την κ.Αντιγόνη Περικλέους-Παπαδοπούλου

   Με τη διάλεξη της τ. Ευρωβουλευτού κ. Αντιγόνης Περικλέους Παπαδουπούλου, με θέμα "Το ιδεολογικό υπόβαθρο της μεταξέλιξης της κυπριακής οικογένειας (1974-2009) από τη σκοπιά τριών γενεών γυναικών", αρχίζει την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 6:30 μ.μ., ο τρίτος κύκλος της "Σειράς Διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου", που συνδιοργανώνεται και πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας και σύμπραξης  του  Σπιτιού της Κύπρου, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Α.Π.ΚΥ.) και του Ελληνικού Πολιτιστικoύ Ομίλου Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.), με στόχο την ανάδειξη θεμάτων εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην Κύπρο. Με την ολοκλήρωση του κύκλου διαλέξεων θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε όσους παρακολούθησαν τη σειρά. Όλες οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Σπίτι της Κύπρου (Ξενοφώντος 2Α - Αθήνα).  Καλή αρχή! 

 Με εκτίμηση,
 Οι συνδιοργανωτές
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σπίτι της Κύπρου
Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδας
          

                     

22 Σεπ 2018

Πρόσκληση για τα εγκαίνια των γραφείων μας

Το Δ.Σ. του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας στα εγκαίνια του γραφείου μας στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου 13, 6ος όροφος, Ομόνοια, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ.


Στην εκδήλωση έχει προσκληθεί όπως χοροστατήσει ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος και οι Άρχοντες του Πατριαρχείου Κων/πόλεως κ.κ. Γιαννακάκης και Μαγουλιανίτης στον αγιασμό. Στο τέλος των εγκαινίων θα προσφερθούν γλυκά και αναψυκτικά.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για την παρουσία σας μέχρι τις 27/09 στα τηλέφωνα στο τέλος της ανακοίνωσης.

Μετά από τα εγκαίνια θα μεταβούμε στην Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών (Ακαδημίας & Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα) όπισθεν Ζωοδόχου Πηγής όπου θα πραγματοποιηθεί κοινή εκδήλωση της ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας, του Ε.Π.ΟΚ. και της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών με θέμα την παρουσίαση βιβλίων του κ. Ιωάννη Παπανεάρχου με τίτλο «Γλυκυθυμία Ελληνοπρεπής» και «Η Ζωή, Αειφόρος Άθληση». Η εν λόγω εκδήλωση έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών και σε αυτήν θα παραστεί και θα χαιρετήσει ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος, ο πρόεδρος του Ε.Π.Ο.Κ. κ. Ηρακλής Ζαχαριάδης και ο πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών κ. Κώστας Καρούσος.

        Ο Πρόεδρος                                                                          Η Γενική Γραμματέας
Ηρακλής Ζαχαριάδης                                                                  Παναγιώτα Κάβουρα
(693 7554184)                                                                              (694 8686847)