15 Ιαν 2019

Παράταση του 3ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Μαθητικού Λογοτεχνικού & Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού του Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδας μέχρι 22 Φεβρουαρίου 2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ & ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Παράταση του 3ου Πανελλήνιου & Παγκύπριου Μαθητικού Λογοτεχνικού & Καλλιτεχνικού  Διαγωνισμού του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδας σχολ.έτους 2018-19
μέχρι και την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ & ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

     Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.) προκηρύσσει τον 3ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο  Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό Μαθητικό Διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2018-19, με θέμα:
«ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Πολιτισμός είναι και η κάθε μορφής Τέχνη:  Η Μουσική, η Ποίηση, η Πεζογραφία, η Ζωγραφική και το Θέατρο. Όλες οι μορφές της ελληνικής Τέχνης έχουν πηγή έμπνευσης το φυσικό περιβάλλον. Με κεντρικό πυρήνα την ανωτέρω θέση να δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο (λογοτεχνικό-εικαστικό) έργο».

     Σκοπός της διενέργειας του διαγωνισμού είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να εκφραστούν δημιουργικά ως προς το θέμα με όποιον τρόπο επιθυμούν. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων  (Γενικών,Τεχνικών και Επαγγελματικών) της Ελλάδας και της Κύπρου και αφορά σε:

A) Λογοτεχνικό Διαγωνισμό:
- Ποίηση
- Μουσικό Στίχο
- Διήγημα
- Δοκίμιο
- Θεατρικό Έργο
- Παραμύθι

Β) Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό:
- Ζωγραφική
- Φωτογραφία
- Video (Tαινία μικρού μήκους)

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

A) Για τον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό

1) Οι μαθητές-τριες μπορούν να διαγωνισθούν στα εξής είδη του λόγου: Ποίηση, Μουσικό Στίχο, Διήγημα, Δοκίμιο, Θεατρικό Έργο και Παραμύθι. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος από ένα έως τρία είδη του λόγου και με ένα μόνο έργο τους και οπωσδήποτε αδημοσίευτο και να μην έχει βραβευτεί σε άλλον διαγωνισμό. Το κάθε ποίημα να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους, ο μουσικός στίχος να μην υπερβαίνει τους 20 στίχους, το διήγημα να μην υπερβαίνει τις 6 σελίδες (Α4), το Δοκίμιο να μην υπερβαίνει τις 10 σελίδες (Α4), το Θεατρικό Έργο και το Παραμύθι να μην υπερβαίνουν τις 20 σελίδες (Α4).
2) Όλα τα έργα θα πρέπει να είναι γραμμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (όχι χειρόγραφα) και να υποβληθούν σε τρία (3) αντίγραφα με τον τίτλο του έργου και το ψευδώνυμο (στην πάνω δεξιά πλευρά της σελίδας). Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί να είναι “Times New Roman” με μέγεθος γραμμάτων 12.

3) Τα έργα θα αποσταλούν σε ένα μεγάλο φάκελο όπου μέσα θα περιέχει έναν μικρότερο φάκελο με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/τριας (Ονοματεπώνυμο, Σχολική Μονάδα, Τάξη, Διεύθυνση Κατοικίας, τηλέφωνο, email ( του μαθητή εφόσον υπάρχει ή του γονέα), καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου δασκάλου/καθηγητή (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο και σχολική μονάδα). Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν  με τη βοήθεια ενός υπεύθυνου δασκάλου/καθηγητή, ο οποίος θα τους καθοδηγήσει στη διαδικασία,  ή και μόνοι τους. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος λάβει μέρος σε περισσότερα από ένα είδη του λόγου, μπορεί τους φακέλους με την κάθε κατηγορία και τις σχετικές ενδείξεις (που ο καθένας τους θα περιέχει ξεχωριστό φάκελο προσωπικών στοιχείων) να τους τοποθετήσει μέσα σε μεγαλύτερο, στον οποίο όμως θα αναγράφονται όλα τα είδη του λόγου που περιέχει π.χ. «Για τους διαγωνισμούς ποίησης και Διηγήματος». Στον εξωτερικό φάκελο να αναγράφεται η κατηγορία που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος (π.χ. «για την κατηγορία  Ποίησης του 3ου Μαθητικού Διαγωνισμού ΕΠΟΚ).

4) Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν από μέχρι και 18 Ιανουαρίου 2019 με απλό ταχυδρομείο (ΟΧΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ), στην κατωτέρω διεύθυνση:

Προς τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδας (ΕΠΟΚ)
Υπόψη Προέδρου κ.Ηρακλή Ζαχαριάδη
Μικράς Ασίας 55 – Αμπελόκηποι
Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον εξωτερικό φάκελο να φαίνεται η κατηγορία συμμετοχής (π.χ. Για τον 3ο Μαθητικό Διαγωνισμό ΕΠΟΚ – ΠΟΙΗΣΗΣ)

Β) Για τον Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό
Τα έργα θα αποσταλούν σε ένα αντίτυπο και όσον αφορά τη Ζωγραφική και τη Φωτογραφία σε μέγεθος μέχρι Α3. Στην κατηγορία της Ζωγραφικής μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά του Νηπιαγωγείου.
Οι ταινίες μικρού μήκους (Video) να μην ξεπερνούν σε χρόνο τα 10΄ και να είναι σε cd ή σε στικάκι.
Οι διαγωνιζόμενοι στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνο σε δύο κατηγορίες.
Η αποστολή των έργων είναι η ίδια όπως ανωτέρω αναφέρεται στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό (παράγραφος Α.3 και 4).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

  1. Ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους στον εν λόγω διαγωνισμό.
  3. Δεν υπάρχουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κλπ.) και η συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού είναι δωρεάν.
  4. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
  5. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών.
  6. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών, καθώς και του σχολείου δεν έχει καμιά οικονομική επιβάρυνση.
  7. Η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
  8. Μετά το πέρας του διαγωνισμού (απονομή βράβευσης) η κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει και θα αποτιμήσει το βαθμό επιτυχίας του εν λόγω διαγωνισμού.

  9. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τα μέλη:

- Hρακλής Ζαχαριάδης, ιστορικός ερευνητής, Πρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ.Ελλάδας
- Τζούλια Πουλημενάκου, ποιήτρια, Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδας
- Κούλα Γενάρη, λογοτέχνις, καθηγήτρια φιλόλογος
- Γεωργία Θεοδοσίου, λογοτέχνις, Γενική Γραμματέας της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου

10. H Κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων αποτελείται από τα μέλη:

Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

-Στην Ποίηση:
  - Δεκούλου-Παπαδημητρίου Σταυρούλα, λογοτέχνις, τακτικό μέλος του Ε.Π.Ο.Κ.,
  - Πουλημενάκου Τζούλια, ποιήτρια, Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ.,
  - Χριστοπούλου-Ζαλώνη Παναγιώτα, λογοτέχνις, Εκδότρια του λογοτεχνικού περιοδικού «Κελαινώ», Πρόεδρος του λογοτεχνικού Ομίλου «Ξάστερον»

-Στον Μουσικό στίχο:
  - Αγγελόπουλος Χρήστος, ερμηνευτής-μουσικός
  - Βενετσάνος Γιώργος, μουσικοσυνθέτης-μαέστρος
  - Θεοδοσίου Γεωργία, λογοτέχνις, Γενική Γραμματέας της ΄Ενωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου

-Στο Διήγημα:
  - Αλουμανή Κωνσταντίνα, λογοτέχνις, καθηγήτρια φιλόλογος
  - Καρούσος Κώστας, λογοτέχνης-κριτικός λογοτεχνίας-εικαστικός, Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
  - Φράγκος Αριστοτέλης, λογοτέχνης, τ.Πρόεδρος και νυν μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων

-Στο Δοκίμιο:
  - Γκίκας Δημήτριος, λογοτέχνης, καθηγητής φιλόλογος
  - Λάππας Άγγελος, λογοτέχνης, Πρόεδρος της ΄Ενωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων
  - Παυλάκου Αντωνία, λογοτέχνις, Γενική Γραμματέας της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων

-Στο Θεατρικό Έργο:
  - Aγγέλου Αθανάσιος, λογοτέχνης-θεατρικός συγγραφέας-ηθοποιός, Αντιπρόεδρος του λογοτεχνικού Ομίλου «Ξάστερον»
  - Θεοδοσίου Γιώργος, λογοτέχνης-θεατρικός συγγραφέας, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσων της ΄Ενωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου
  - Κόνιζου-Λοϊζιά Δέσπω, θεατρικός συγγραφέας, Πρόεδρος της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου

-Στο Παραμύθι:
 - Διαμαντοπούλου-Φιλιππίδου Ανδρομάχη, συγγραφέας-ποιήτρια
 - Κακουλλή Τούλα, λογοτέχνις, επίτιμη Πρόεδρος της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου
 - Μουφτόγλου Λευτέρης, λογοτέχνης, Ταμίας της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδας

Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

-Στη Ζωγραφική:
  - Ζαλώνης Αντώνης, συγγραφέας- μεταφραστής,  εικαστικός
  - Μάικ Τζαμαλής, εικαστικός

-Στη Φωτογραφία:
  - Κύρου Χριστάκης, φωτογράφος
  - Σωτηρίου Βασίλης, φωτογράφος, τακτικό μέλος του Ε.Π.Ο.Κ.

-Στην Ταινία Μικρού Μήκους (Video):
  - Καραγιάννης Τάκης, μέλος του Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ.
  - Πουλημενάκου Τζούλια, ποιήτρια, Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ.

11. Στην πρώτη φάση θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν τα έργα με τα ψευδώνυμά τους και στη δεύτερη φάση θα ανοιχτούν οι φάκελοι με τα προσωπικά τους στοιχεία. Κατόπιν θα ενημερωθούν οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων για την επιτυχία των μαθητών/τριών τους. Αν υπάρχουν υπεύθυνοι δάσκαλοι/καθηγητές θα ενημερωθούν από τα προσωπικά τους στοιχεία που μας έχουν αποστείλει. Θα δοθούν τρία βραβεία σε κάθε κατηγορία,  έπαινοι και διακρίσεις.
Όσον αφορά τον μουσικό στίχο το Α΄βραβείο θα μελοποιηθεί από τον μουσικοσυνθέτη κ.Γιώργο Βενετσάνο και θα παρουσιαστεί στην τελετή της απονομής των βραβείων.

     Η τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτησης και είναι οριστική. Τα αποσταλέντα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα καταστρέφονται μαζί με τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων.
H μη τήρηση των παραπάνω όρων συνεπάγεται αποκλεισμό των διαγωνιζομένων.

    Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών/τριων του εν λόγω διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου μας  www.epok.gr, κατά τον μήνα Μάϊο, καθώς και η ημερομηνία και ο τόπος της τελετής βράβευσης.
Όσοι δεν παρευρεθούν στην απονομή βράβευσης, μπορούν να παραλάβουν το βραβείο τους με αντιπρόσωπό τους την ημέρα της απονομής, ή ταχυδρομικά, μετά από συνεννόηση με την Γραμματεία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες (και καθηγητές)  μπορούν να απευθύνονται:

- κ. Ηρακλή Ζαχαριάδη, Πρόεδρο Ε.Π.Ο.Κ., στο τηλέφωνο 6937554184
- κα Τζούλια Πουλημενάκου, Αντιπρόεδρο Ε.Π.Ο.Κ., στο τηλέφωνο 6980721418

  και στα email  epokdiagonismos@gmail.com   και  kypriakosellinismos@yahoo.gr

- και στην ιστοσελίδα μας www.epok.gr


              Ο Πρόεδρος                        Η Γενική Γραμματέας
    Δρ.Ηρακλής Ζαχαριάδης              Παναγιώτα Κάβουρα


Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 20184 Ιαν 2019

Κυκλοφόρησε νέο τεύχος του "Κυπριακού Ελληνισμού"! (φύλλο 86)

Το νέο τεύχος (φύλλο 86) της εφημερίδας του συλλόγου μας, "Κυπριακός Ελληνισμός" εκδόθηκε σήμερα, με ιδιαίτερα ενδιαφέρον υλικό. Χάρη σε μια νέα συνεργασία του συλλόγου μας, μπορείτε να κατεβάσετε την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας μας μαζί με το τεύχος 162 της εφημερίδας "Κερυνειώτικη Ηχω" σε ένα αρχείο, πατώντας ΕΔΩ.

Όσοι εκ των φίλων επιθυμείτε, μπορείτε να προωθήσετε την εφημερίδα ελεύθερα (Mail, Facebook, Twitter, Blogs...)!

15 Δεκ 2018

Μουσική βραδιά στον Ε.Π.Ο.Κ. στον νέο μας πολιτιστικό χώρο

                                                                                
Σε ένα κλίμα φιλικό και εορταστικό εξελίχθηκε η μουσική βραδιά την περασμένη Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, που διοργάνωσε ο Ε.Π.Ο.Κ. για τα μέλη και τους φίλους του.  Ευχαριστούμε όλους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας για συνάντηση και γνωριμία των νέων μελών μας, με την ευκαιρία των εορταστικών ημερών των Χριστουγέννων, και όλοι μαζί περάσαμε ένα όμορφο μουσικό απόγευμα! Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε το Τμήμα Εκδηλώσεων του ΕΠΟΚ  που επιμελήθηκε το γιορτινό τραπέζι για τους προσκεκλημένους μας: την κυρία Κυριακούλα Πλαστήρα, την κυρία Γιούλα Πάσιου, την κυρία Γιώτα Κάβουρα, τον κ. Σάββα Λίγδα, τον κ.Τάκη Καραγιάννη και την κυρία Τζούλια Πουλημενάκου.  Επίσης, όλους όσοι προσέφεραν βοήθεια για να φτιάξουμε τον γιορτινό μπουφέ, την κυρία Ιωάννου, την κυρία Πιερεττή, την κυρία Μιχαηλίδου, τον κ.Ζαχαριάδη, την κυρία Γιάννα Ματσακά. Ευχαριστούμε τον κ.Δημ.Κουτράκο (πρόεδρο του Συνδέσμου Απανταχού Λακώνων "Ο Λυκούργος"),τον μαέστρο-μουσικοσυνθέτη κ.Γιώργο Βενετσάνο, την κυρία Βούλα Μπαρδή, την κυρία Νίκη Μιχαηλίδου (από το Σπίτι της Κύπρου), τον σκηνοθέτη κ. Aλεσάντρο Σπηλιωτόπουλο, τον καθηγητή κ.Πανίκο Τσαγκάρη, την κυρία Κ.Αγγελάκη (Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αιτωλ/νών Λογοτεχνών), τον επιχειρηματία κ.Μιχαήλ Μαρίνη, την κ.Ατσαλή, τον φωτογράφο κ.Β.Σωτηρίου, τον επιχειρηματία κ.Μ.Αρβανίτη, τον εικαστικό κ.Μ. Τζαμαλή, την ιστορικό τέχνης κ.Οικονόμου, τον λογοτέχνη-εικαστικό κ.Βασίλη Μόσχου, τους λογοτέχνες κ.Πάνο Κούρβα και κυρία Φ.Αζαμοπούλου για την παρουσία τους και τη συγγραφέα κυρία Ιωάννα Σερενέ για την προσφορά της στον σύλλογό μας των τελευταίων βιβλίων της. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τον λογοτέχνη-ποιητή και μέλος του ΕΠΟΚ κ.Νίκο Ταβουλάρη που μας έδειξε και μια άλλη πτυχή του, αυτή του μουσικού, που συνέβαλε με το μπουζούκι του και το τραγούδι στην επιτυχία της βραδιάς. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον φίλο και  λογοτέχνη κ.Ιωάννη Παναγάκο, ο οποίος συνόδεψε με τη φωνή του αρκετά τραγούδια. 
Ο Πρόεδρος κ. Ηρακλής Ζαχαριάδης και το Δ.Σ. του ΕΠΟΚ σας εύχεται Καλές Γιορτές με τις οικογένειές σας, με υγεία και ευημερία!!

                                                                           


                                                                             
                                                                                   11 Δεκ 2018

Eπιστολική ψήφος και ο δεκάλογος κριτικής ανάλυσης-Άρθρο του Κωνσταντίνου Σ.Ναλμπάντη


394:ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΞΙΩΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,  το ανθρώπινο δικαίωμα της επιστολικής ψήφου για τον Έξω Ελληνισμό.

Ως φαίνεται διάρκεσε για αιώνας το ρητό του Πυθαγόρα : "Αποδημούντα, επί τοις όροις ανεπιστρεπτείν" 

Δυστυχώς ακόμα δεν έχει προβλεφθεί η ψήφιση του νόμου και καμιά ικανή αναγεννητική και πολιτιστική προσπάθεια συνέχισης της τιμητικής ιστορίας των Αθηνών, της ομόνοιας, της συμφιλίωσης του Ελληνισμού, ότι ανήκουμε μαζί: με τις αρχές της συμμετοχής, συν-απόφασης, συν-ευθύνης και αυτοεξέλιξης, σύμφωνα με τις εξελίξεις της κοινωνίας μας.
Ενώ πάλι για τους συμπολίτες μας του εξωτερικού, αυτό το γνήσιο κομμάτι του Ελληνισμού με υψηλή φιλοπατρία, που χρησιμοποιείται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής ως εφεδρικός στρατός και που ως γνώστης της πολιτισμικής, πολιτιστικής νοοτροπίας και ιδιοσυγκρασίας των ευρωπαίων εταίρων μας, παραμελείται σε αδράνεια και από το εξωτερικό και από την
Πατρίδα. Και ενώ χρόνια τώρα βγαίνει στους δρόμους για πολλαπλά εθνικά μας θέματα, όπως το Σκοπιανό, το Κυπριακό, το Αιγαίο και παρόλα που στην Πατρίδα μας αντιμετωπίζουμε ένα παράξενο πνεύμα αντιλογίας και εκδίκησης.
φαίνεται όλα τα χρόνια ίσχυε το ρητό του Πυθαγόρα, χωρίς ποτέ να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό στο τόπο μας και να παλιννοστήσουν και πάλι Έλληνες.
Έχουν περάσει 28 αιώνες από τότε που εξάγουμε το πιο υγιεινό ανθρώπινο δυναμικό στο εξωτερικό.
Έχουν περάσει σχεδόν δύο αιώνες από την Απελευθέρωση της Πατρίδας, φεύγουν οι Έλληνες σε χώρες των πέντε Ηπείρων και ακόμα δεν μπορέσαμε να συγκρατήσουμε το πληθυσμό μας στη Πατρίδα και δεν μπορέσαμε επίσης για το οξύ δημογραφικό μας πρόβλημα. Εδώ και 44 χρόνια τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις αρνούνται να ψηφίσουν τον Νόμο για υλοποίηση της αναφοράς του σχετικού άρθρου του Συντάγματος του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές, που έχει καθιερωθεί παγκοσμίως.
Τι κρίμα, που εδώ και χρόνια αφαιρούμε ακόμα και το ανθρώπινο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δια επιστολικής ψήφου. Και θα ήτανε μάλιστα μια πρωτοποριακή εξέλιξη ένα μέρος των Ευρωβουλευτών να επιλεγότανε από πολιτικοποιημένες, πολιτισμικές, πολιτιστικές προσωπικόητες Συνελλήνων από το εξωτερικό και χώρες της ΕΕ., μια άλλη λύση χωρίς τους Έλληνες υποψηφίους, θα έχει μόνο αναζήτηση ψηφοφόρων και "υποτελών" .
Εδώ και τώρα χρειαζόμαστε τις φημισμένες ιδέες του Ισοκράτους περί Πανελληνισμού, δηλαδή ο συνδεδεμένος δεσμός και η αποστροφή από τις εγωιστικές, προσωπικές, αυτό-δημιουργούμενες καταστροφικές ενέργειες εκείνων των ορισμένων ελληνικών " κομματικών βασιλίσκων" και "φίλων-κλικών", που είναι μια μειονότητα του 5% και δρουν εναντίον αλλήλων και οφείλουμε να προσανατολισθούμε για την συν-ευθύνη, αυτοδιάθεση και βοήθεια για αυτοβοήθεια και αυτό-εξέλιξη τους Ελληνισμού απανταχού της γης και στις χώρες των Ευρωπαίων εταίρων μας.
Είναι πολύ περισσότερο αξιόλογο και καλύτερο να ασχοληθούμε με την καταπολέμηση του κοινωνικού, οικονομικού και πενυματικού μαρασμού των συμπολιτών μας, απ΄ ότι να αντιμαχόμαστε και να φιλονικούμε ο ένας με τον άλλον για την αυταρχική νοοτροπία μας "βασιλικής ηγεμονίας", που χαρακτηρίζεται από προμελετημένες διασυνδέσεις νικών και την ανεπίτρεπτη νοοτροπία εκδίκησης.
Η θέση μου είναι, ότι ακόμα και γλωσσομαθείς, πολιτικοποιημένοι, εξειδικευμένοι επιστήμονες και τεχνοκράτες με υψηλή φιλοπατρία, που κατοικούν σε ευρωπαϊκές κοινωνίες, θα μπορούσαν να είναι παραγωγικότεροι, αποδοτικότεροι στο Ευρωκοινοβούλιο, απ΄ ότι η ψήφιση και αποστολή Ευρωβουλευτών από την Ελλάδα.
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

Διαβάστε το ολοκληρωμένο άρθρο στην ιστοσελίδα: https://www.asxetos.gr/articles/nea/epistoliki-psifos.html


7 Δεκ 2018

Πρόσκληση σε εορταστική εκδήλωση των μελών και φίλων του Ε.Π.Ο.Κ. - Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ  ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδας, σας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 5.30 μ.μ. 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ε.Π.Ο.Κ. (Γ΄Σεπτεμβρίου 13-Ομόνοια-6ος όροφος)
σε ένα εορταστικό απόγευμα να ανταλλάξουμε ευχές και να αποχαιρετήσουμε το 2018 με μουσική, χορό και κρασάκι! 
Σας περιμένουμε με χαρά!
Το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος   Ηρακλής Ζαχαριάδης
Η Γενική Γραμματέας    Παναγιώτα Κάβουρα

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την παρουσία σας στα κάτωθι τηλέφωνα:
- 6948686847 (κα Παναγιώτα Κάβουρα)
- 6948572253 (κα Γιούλα Πάσιου)
- 6972227300 (κα Κυριακούλλα Πλαστήρα)

Εκ του Τμήματος Εκδηλώσεων

28 Νοε 2018

Προκήρυξη 3ου Πανελλήνιου & Παγκύπριου Μαθητικού Λογοτεχνικού & Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού σχολ.έτους 2018-19 του Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδας

                                                                               

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ & ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

     Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.) προκηρύσσει τον 3ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο  Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό Μαθητικό Διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2018-19, με θέμα:
«ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Πολιτισμός είναι και η κάθε μορφής Τέχνη:  Η Μουσική, η Ποίηση, η Πεζογραφία, η Ζωγραφική και το Θέατρο. Όλες οι μορφές της ελληνικής Τέχνης έχουν πηγή έμπνευσης το φυσικό περιβάλλον. Με κεντρικό πυρήνα την ανωτέρω θέση να δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο (λογοτεχνικό-εικαστικό) έργο».

     Σκοπός της διενέργειας του διαγωνισμού είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να εκφραστούν δημιουργικά ως προς το θέμα με όποιον τρόπο επιθυμούν. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων  (Γενικών,Τεχνικών και Επαγγελματικών) της Ελλάδας και της Κύπρου και αφορά σε:

A) Λογοτεχνικό Διαγωνισμό:
- Ποίηση
- Μουσικό Στίχο
- Διήγημα
- Δοκίμιο
- Θεατρικό Έργο
- Παραμύθι

Β) Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό:
- Ζωγραφική
- Φωτογραφία
- Video (Tαινία μικρού μήκους)

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

A) Για τον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό

1) Οι μαθητές-τριες μπορούν να διαγωνισθούν στα εξής είδη του λόγου: Ποίηση, Μουσικό Στίχο, Διήγημα, Δοκίμιο, Θεατρικό Έργο και Παραμύθι. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος από ένα έως τρία είδη του λόγου και με ένα μόνο έργο τους και οπωσδήποτε αδημοσίευτο και να μην έχει βραβευτεί σε άλλον διαγωνισμό. Το κάθε ποίημα να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους, ο μουσικός στίχος να μην υπερβαίνει τους 20 στίχους, το διήγημα να μην υπερβαίνει τις 6 σελίδες (Α4), το Δοκίμιο να μην υπερβαίνει τις 10 σελίδες (Α4), το Θεατρικό Έργο και το Παραμύθι να μην υπερβαίνουν τις 20 σελίδες (Α4).
2) Όλα τα έργα θα πρέπει να είναι γραμμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (όχι χειρόγραφα) και να υποβληθούν σε τρία (3) αντίγραφα με τον τίτλο του έργου και το ψευδώνυμο (στην πάνω δεξιά πλευρά της σελίδας). Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί να είναι “Times New Roman” με μέγεθος γραμμάτων 12.

3) Τα έργα θα αποσταλούν σε ένα μεγάλο φάκελο όπου μέσα θα περιέχει έναν μικρότερο φάκελο με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/τριας (Ονοματεπώνυμο, Σχολική Μονάδα, Τάξη, Διεύθυνση Κατοικίας, τηλέφωνο, email ( του μαθητή εφόσον υπάρχει ή του γονέα), καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου δασκάλου/καθηγητή (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο και σχολική μονάδα). Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν  με τη βοήθεια ενός υπεύθυνου δασκάλου/καθηγητή, ο οποίος θα τους καθοδηγήσει στη διαδικασία,  ή και μόνοι τους. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος λάβει μέρος σε περισσότερα από ένα είδη του λόγου, μπορεί τους φακέλους με την κάθε κατηγορία και τις σχετικές ενδείξεις (που ο καθένας τους θα περιέχει ξεχωριστό φάκελο προσωπικών στοιχείων) να τους τοποθετήσει μέσα σε μεγαλύτερο, στον οποίο όμως θα αναγράφονται όλα τα είδη του λόγου που περιέχει π.χ. «Για τους διαγωνισμούς ποίησης και Διηγήματος». Στον εξωτερικό φάκελο να αναγράφεται η κατηγορία που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος (π.χ. «για την κατηγορία  Ποίησης του 3ου Μαθητικού Διαγωνισμού ΕΠΟΚ).

4) Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν  μέχρι και 18 Ιανουαρίου 2019 με απλό ταχυδρομείο (ΟΧΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ), στην κατωτέρω διεύθυνση:

Προς τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδας (ΕΠΟΚ)
Υπόψη Προέδρου κ.Ηρακλή Ζαχαριάδη
Μικράς Ασίας 55 – Αμπελόκηποι
Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον εξωτερικό φάκελο να φαίνεται η κατηγορία συμμετοχής (π.χ. Για τον 3ο Μαθητικό Διαγωνισμό ΕΠΟΚ – ΠΟΙΗΣΗΣ)

Β) Για τον Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό
Τα έργα θα αποσταλούν σε ένα αντίτυπο και όσον αφορά τη Ζωγραφική και τη Φωτογραφία σε μέγεθος μέχρι Α3. Στην κατηγορία της Ζωγραφικής μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά του Νηπιαγωγείου.
Οι ταινίες μικρού μήκους (Video) να μην ξεπερνούν σε χρόνο τα 10΄ και να είναι σε cd ή σε στικάκι.
Οι διαγωνιζόμενοι στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνο σε δύο κατηγορίες.
Η αποστολή των έργων είναι η ίδια όπως ανωτέρω αναφέρεται στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό (παράγραφος Α.3 και 4).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

  1. Ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους στον εν λόγω διαγωνισμό.
  3. Δεν υπάρχουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κλπ.) και η συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού είναι δωρεάν.
  4. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
  5. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών.
  6. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών, καθώς και του σχολείου δεν έχει καμιά οικονομική επιβάρυνση.
  7. Η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
  8. Μετά το πέρας του διαγωνισμού (απονομή βράβευσης) η κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει και θα αποτιμήσει το βαθμό επιτυχίας του εν λόγω διαγωνισμού.

  9. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τα μέλη:

- Hρακλής Ζαχαριάδης, ιστορικός ερευνητής, Πρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ.Ελλάδας
- Τζούλια Πουλημενάκου, ποιήτρια, Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδας
- Κούλα Γενάρη, λογοτέχνις, καθηγήτρια φιλόλογος
- Γεωργία Θεοδοσίου, λογοτέχνις, Γενική Γραμματέας της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου

10. H Κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων αποτελείται από τα μέλη:

Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

-Στην Ποίηση:
  - Δεκούλου-Παπαδημητρίου Σταυρούλα, λογοτέχνις, τακτικό μέλος του Ε.Π.Ο.Κ.,
  - Πουλημενάκου Τζούλια, ποιήτρια, Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ.,
  - Χριστοπούλου-Ζαλώνη Παναγιώτα, λογοτέχνις, Εκδότρια του λογοτεχνικού περιοδικού «Κελαινώ», Πρόεδρος του λογοτεχνικού Ομίλου «Ξάστερον»

-Στον Μουσικό στίχο:
  - Αγγελόπουλος Χρήστος, ερμηνευτής-μουσικός
  - Βενετσάνος Γιώργος, μουσικοσυνθέτης-μαέστρος
  - Θεοδοσίου Γεωργία, λογοτέχνις, Γενική Γραμματέας της ΄Ενωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου

-Στο Διήγημα:
  - Αλουμανή Κωνσταντίνα, λογοτέχνις, καθηγήτρια φιλόλογος
  - Καρούσος Κώστας, λογοτέχνης-κριτικός λογοτεχνίας-εικαστικός, Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
  - Φράγκος Αριστοτέλης, λογοτέχνης, τ.Πρόεδρος και νυν μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων

-Στο Δοκίμιο:
  - Γκίκας Δημήτριος, λογοτέχνης, καθηγητής φιλόλογος
  - Λάππας Άγγελος, λογοτέχνης, Πρόεδρος της ΄Ενωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων
  - Παυλάκου Αντωνία, λογοτέχνις, Γενική Γραμματέας της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων

-Στο Θεατρικό Έργο:
  - Aγγέλου Αθανάσιος, λογοτέχνης-θεατρικός συγγραφέας-ηθοποιός, Αντιπρόεδρος του λογοτεχνικού Ομίλου «Ξάστερον»
  - Θεοδοσίου Γιώργος, λογοτέχνης-θεατρικός συγγραφέας, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσων της ΄Ενωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου
  - Κόνιζου-Λοϊζιά Δέσπω, θεατρικός συγγραφέας, Πρόεδρος της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου

-Στο Παραμύθι:
 - Διαμαντοπούλου-Φιλιππίδου Ανδρομάχη, συγγραφέας-ποιήτρια
 - Κακουλλή Τούλα, λογοτέχνις, επίτιμη Πρόεδρος της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου
 - Μουφτόγλου Λευτέρης, λογοτέχνης, Ταμίας της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδας

Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

-Στη Ζωγραφική:
  - Ζαλώνης Αντώνης, συγγραφέας- μεταφραστής,  εικαστικός
  - Μάικ Τζαμαλής, εικαστικός

-Στη Φωτογραφία:
  - Κύρου Χριστάκης, φωτογράφος
  - Σωτηρίου Βασίλης, φωτογράφος, τακτικό μέλος του Ε.Π.Ο.Κ.

-Στην Ταινία Μικρού Μήκους (Video):
  - Καραγιάννης Τάκης, μέλος του Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ.
  - Πουλημενάκου Τζούλια, ποιήτρια, Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ.

11. Στην πρώτη φάση θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν τα έργα με τα ψευδώνυμά τους και στη δεύτερη φάση θα ανοιχτούν οι φάκελοι με τα προσωπικά τους στοιχεία. Κατόπιν θα ενημερωθούν οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων για την επιτυχία των μαθητών/τριών τους. Αν υπάρχουν υπεύθυνοι δάσκαλοι/καθηγητές θα ενημερωθούν από τα προσωπικά τους στοιχεία που μας έχουν αποστείλει. Θα δοθούν τρία βραβεία σε κάθε κατηγορία,  έπαινοι και διακρίσεις.
Όσον αφορά τον μουσικό στίχο το Α΄βραβείο θα μελοποιηθεί από τον μουσικοσυνθέτη κ.Γιώργο Βενετσάνο και θα παρουσιαστεί στην τελετή της απονομής των βραβείων.

     Η τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτησης και είναι οριστική. Τα αποσταλέντα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα καταστρέφονται μαζί με τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων.
H μη τήρηση των παραπάνω όρων συνεπάγεται αποκλεισμό των διαγωνιζομένων.

    Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών/τριων του εν λόγω διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου μας  www.epok.gr, κατά τον μήνα Μάϊο, καθώς και η ημερομηνία και ο τόπος της τελετής βράβευσης.
Όσοι δεν παρευρεθούν στην απονομή βράβευσης, μπορούν να παραλάβουν το βραβείο τους με αντιπρόσωπό τους την ημέρα της απονομής, ή ταχυδρομικά, μετά από συνεννόηση με την Γραμματεία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες (και καθηγητές)  μπορούν να απευθύνονται:

- κ. Ηρακλή Ζαχαριάδη, Πρόεδρο Ε.Π.Ο.Κ., στο τηλέφωνο 6937554184
- κα Τζούλια Πουλημενάκου, Αντιπρόεδρο Ε.Π.Ο.Κ., στο τηλέφωνο 6980721418

  και στα email  epokdiagonismos@gmail.com   και  kypriakosellinismos@yahoo.gr

- και στην ιστοσελίδα μας www.epok.gr


Ο Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέα
Δρ.Ηρακλής Ζαχαριάδης                          Παναγιώτα Κάβουρα