3 Νοε 2021

Προκήρυξη ΣΤ΄ Παγκύπριου Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Μαθητικού Διαγωνισμού του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.) για το σχολικό έτος 2021-2022

Θεματολογία Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού:

Πόλη και σπίτι κι ακρογιάλι

Γυάλινοι κόσμοι που ραγίσαν

θρύψαλα τη ψυχή μου αφήσαν...

Νίκη Κατσαούνη, «Γυρισμός»

Απ’ τον ξεριζωμό του 1922 στην προσφυγιά του 1974 και το σήμερα...


Ο Ε.Π.Ο.Κ. καλεί τους/τις μαθητές/μαθήτριες να μελετήσουν και να εμπνευστούν από το παραπάνω θέμα και να δημιουργήσουν λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά, ατομικά ή ομαδικά, πρωτότυπα έργα που δεν έχουν παρουσιαστεί αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για την προσφυγιά, την αξία της πατρίδας, τις οδυνηρές συνέπειες του πολέμου και της απώλειας της πατρογονικής γης, την ανάγκη για αλληλεγγύη και συμπαράσταση σε ανθρώπους που ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους, την ελπίδα και τον επαναπροσδιορισμό της ζωής μετά από μια τέτοια καταστροφή.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α. Για τον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό:

1. Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να διαγωνισθούν στα εξής είδη του λόγου: Ποίηση, Διήγημα, Δοκίμιο, Θεατρικό Έργο και Παραμύθι. Οι διαγωνιζόμενοι/ες μπορούν να λάβουν μέρος μόνο σε ένα (1) είδος λόγου και με ένα (1) έργο τους και θα πρέπει να αναπτύξουν μία από τις παραμέτρους του θέματος που δίνονται πιο πάνω. Το έργο τους να είναι οπωσδήποτε αδημοσίευτο και να μην έχει βραβευτεί ή να έχει αποσταλεί ως συμμετοχή σε άλλον διαγωνισμό. Το κάθε Ποίημα να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους, το Διήγημα να μην υπερβαίνει τις 4 σελίδες (Α4), το Δοκίμιο να μην υπερβαίνει τις 10 σελίδες (Α4), το Θεατρικό Έργο να μην υπερβαίνει τις 20 σελίδες (Α4) και το Παραμύθι να μην υπερβαίνει τις 5 σελίδες (Α4).

2. Όλα τα έργα θα πρέπει να είναι γραμμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (όχι χειρόγραφα) και να υποβληθούν σε τρία (3) αντίγραφα με τον τίτλο του έργου, το ψευδώνυμο και το είδος λόγου (π.χ. «Τίτλος έργου: Η κοκκινοσκουφίτσα, Ψευδώνυμο: Ιόλη, Κατηγορία: Παραμύθι») στην πάνω δεξιά πλευρά της σελίδας. Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί να είναι “Times New Roman”, με μέγεθος γραμμάτων 12.


Β. Για τον Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό:

1. Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να διαγωνισθούν στα εξής είδη: Ζωγραφική, Φωτογραφία, Ταινία μικρού μήκους. Οι διαγωνιζόμενοι/ες μπορούν να λάβουν μέρος μόνο σε μία (1) κατηγορία.

2. Τα έργα να αποσταλούν σε ένα (1) αντίτυπο και όσον αφορά τη Ζωγραφική και τη Φωτογραφία σε μέγεθος μέχρι Α3

3. Στην κατηγορία της Ζωγραφικής μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά Νηπιαγωγείου.

4. Οι ταινίες μικρού μήκους (Video) να μην ξεπερνούν σε χρόνο τα 10΄ και να είναι αποθηκευμένες σε CD ή σε USB.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


1. Τα έργα να αποσταλούν σε έναν μεγάλο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει έναν μικρότερο φάκελο με τα προσωπικά στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας (Ονοματεπώνυμο, Σχολείο, Τάξη, Τηλέφωνο, Ε-mail (του/της μαθητή/μαθήτριας εφόσον υπάρχει ή του γονέα) καθώς και τα στοιχεία του/της υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού (Ονοματεπώνυμο, E-mail, Τηλέφωνο και Σχολείο) και του σχολείου (τηλέφωνο επικοινωνίας, E-mail). Οι διαγωνιζόμενοι/ες μπορούν να δημιουργήσουν μόνοι/ες τους ή με τη βοήθεια ενός/μίας υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού, ο/η οποίος/α θα τους/τις καθοδηγήσει στη διαδικασία. Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του κάθε σχολείου διασφαλίζει ότι έχει ληφθεί συναίνεση των κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών για τη συμμετοχή τους στον λογοτεχνικό ή καλλιτεχνικό διαγωνισμό.

2. Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 με κανονικό ταχυδρομείο (ΟΧΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Προς τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.)

Υπόψη Προέδρου Δρος Ηρακλή Ζαχαριάδη

Μικράς Ασίας 55 – Αμπελόκηποι

Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον εξωτερικό φάκελο να αναγράφεται/αναγράφονται η/οι κατηγορία/κατηγορίες συμμετοχής (π.χ. Για τον ΣΤ΄ Παγκύπριο Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό Μαθητικό Διαγωνισμό Ε.Π.Ο.Κ., Κατηγορία: Παραμύθι).

3. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε συμμετέχοντος σχολείου και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΠΟΚ.

4. Θα υπάρξει παράλληλη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου.

5. Θα δοθούν Α, Β και Γ Βραβείο και Α, Β και Γ Έπαινος ανά κατηγορία. Ο ΕΠΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να βραβεύσει επιπροσθέτως με ειδικό βραβείο πρωτοτυπίας κάποιο έργο που ξεχώρισε για τη σύλληψή του και την εκτέλεσή του.

6. Ο ΕΠΟΚ δεν φέρει καμία ευθύνη για έργα που τυχόν χαθούν κατά την αποστολή τους.

7. Όλα τα έργα μετά το πέρας του διαγωνισμού θα καταστραφούν.

8. Η τελική βαθμολογία και βράβευση των έργων δεν επιδέχεται ενστάσεις.

9. Έργα εκτός της τελικής ημερομηνίας του διαγωνισμού ή που δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού θα αποκλείονται.


Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό:

 Στο τηλέφωνο +30 693 7554184 (Δρ Ηρακλής Ζαχαριάδης, Πρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ.)

 Στο email kypriakosellinismos@yahoo.gr

 Στην ιστοσελίδα www.epok.gr