16 Ιαν 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ H’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ & ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2023-24

 

Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.) προκηρύσσει τον Η’

Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό Μαθητικό Διαγωνισμό, για το

σχολικό έτος 2023-24, με θέματα:

- «Μισός αιώνας μνήμης (1974-2024): Ακόμη υπο κατοχή, ακόμη διαιρεμένοι»

- «Η σφαγμένη Κύπρος οφείλει να διεξάγει μακροχρόνιο αγώνα για τη λευτεριά»

- «Κύπριες-Ελληνίδες ηρωίδες: Μάνες και αδέλφια ηρώων του 1974»

- «Οι Κύπριοι πρόσφυγες ζουν με την πίστη και την ελπίδα επιστροφής σε πατρίδα λέυτερη»

- «Οι Κύπριοι πρόσφυγες ζουν με την ελπίδα απελευθέρωσης από κάθε δυνάστη»

Σκοπός της διενέργειας του διαγωνισμού είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές και τις

μαθήτριες να εκφραστούν δημιουργικά ως προς το θέμα με όποιον τρόπο επιθυμούν. Ο

διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων,

Γυμνασίων και Λυκείων (Γενικών,Τεχνικών και Επαγγελματικών) της Ελλάδας και της Κύπρου

και αφορά σε:

A) Λογοτεχνικό Διαγωνισμό:

- Ποίηση

- Μουσικό Στίχο

- Διήγημα

- Δοκίμιο

- Θεατρικό Έργο

- Παραμύθι

Β) Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό:

- Ζωγραφική

- Φωτογραφία

- Video (Tαινία μικρού μήκους)


ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

A) Για τον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό

1) Οι μαθητές-τριες μπορούν να διαγωνισθούν στα εξής είδη του λόγου: Ποίηση, Μουσικό

Στίχο, Διήγημα, Δοκίμιο, Θεατρικό Έργο και Παραμύθι. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν

μέρος από ένα έως τρία είδη του λόγου και με ένα μόνο έργο τους και οπωσδήποτε

αδημοσίευτο και να μην έχει βραβευτεί σε άλλον διαγωνισμό. Το κάθε ποίημα να μην

υπερβαίνει τους 30 στίχους, ο μουσικός στίχος να μην υπερβαίνει τους 20 στίχους, το διήγημα

να μην υπερβαίνει τις 6 σελίδες (Α4), το Δοκίμιο να μην υπερβαίνει τις 10 σελίδες (Α4), το

Θεατρικό Έργο και το Παραμύθι να μην υπερβαίνουν τις 20 σελίδες (Α4).

2) Όλα τα έργα θα πρέπει να είναι γραμμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (όχι χειρόγραφα) και

να υποβληθούν σε τρία (3) αντίγραφα με τον τίτλο του έργου και το ψευδώνυμο (στην πάνω

δεξιά πλευρά της σελίδας). Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί να είναι “Times New

Roman” με μέγεθος γραμμάτων 12.

3) Τα έργα θα αποσταλούν σε ένα μεγάλο φάκελο όπου μέσα θα περιέχει έναν μικρότερο

φάκελο με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/τριας (Ονοματεπώνυμο, Σχολική Μονάδα,

Τάξη, Διεύθυνση Κατοικίας, τηλέφωνο, email (του μαθητή εφόσον υπάρχει ή του γονέα),

καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου δασκάλου/καθηγητή (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο

και σχολική μονάδα). Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν με τη βοήθεια ενός

υπεύθυνου δασκάλου/καθηγητή, ο οποίος θα τους καθοδηγήσει στη διαδικασία, ή και μόνοι

τους. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος λάβει μέρος σε περισσότερα από ένα είδη του

λόγου, μπορεί τους φακέλους με την κάθε κατηγορία και τις σχετικές ενδείξεις (που ο καθένας

τους θα περιέχει ξεχωριστό φάκελο προσωπικών στοιχείων) να τους τοποθετήσει μέσα σε

μεγαλύτερο, στον οποίο όμως θα αναγράφονται όλα τα είδη του λόγου που περιέχει π.χ. «Για

τους διαγωνισμούς ποίησης και Διηγήματος». Στον εξωτερικό φάκελο να αναγράφεται η

κατηγορία που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος (π.χ. «για την κατηγορία Ποίησης του Μαθητικού

Διαγωνισμού ΕΠΟΚ).

4) Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι και 8 Απριλίου 2024 με απλό ταχυδρομείο (ΟΧΙ

Συστημενα), στην διεύθυνση:


ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Π.Ο.Κ. (Υπόψη Προέδρου κ. Ηρακλή Ζαχαριάδη)


Μικράς Ασίας 55 - ΤΚ 115 27

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ε.Π.Ο.Κ. (Υπόψη κ Αδελαίδας Παπαγεωργίου, 99383972)


1ης Απρικλίου 9 - ΤΚ 4549

ΠΑΛΩΔΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον εξωτερικό φάκελο να φαίνεται η κατηγορία συμμετοχής (π.χ. Για τον Μαθητικό

Διαγωνισμό ΕΠΟΚ – ΠΟΙΗΣΗΣ)

Β) Για τον Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό

Τα έργα θα αποσταλούν σε ένα αντίτυπο και όσον αφορά τη Ζωγραφική και τη Φωτογραφία σε

μέγεθος μέχρι Α3. Στην κατηγορία της Ζωγραφικής μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά του

Νηπιαγωγείου.

Οι ταινίες μικρού μήκους (Video) να μην ξεπερνούν σε χρόνο τα 10΄ και να είναι σε cd ή σε

στικάκι.

Οι διαγωνιζόμενοι στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνο σε δύο

κατηγορίες.

Η αποστολή των έργων είναι η ίδια όπως ανωτέρω αναφέρεται στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό

(παράγραφος Α.3 και 4).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

1. Ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και απαιτείται η

σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους στον εν λόγω διαγωνισμό.

3. Δεν υπάρχουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κλπ.) και η

συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού είναι δωρεάν.

4. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια

Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και

στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

5. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και

βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη οργανωτικής επιτροπής,

σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και

των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών.

6. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών, καθώς και του σχολείου δεν έχει καμιά οικονομική

επιβάρυνση.

7. Η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό

θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

8. Μετά το πέρας του διαγωνισμού (απονομή βράβευσης) η κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης θα

συνέλθει και θα αποτιμήσει το βαθμό επιτυχίας του εν λόγω διαγωνισμού.


9. H Κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων αποτελείται από τα μέλη:

Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

- Δρ. Ηρακλής Ζαχαριάδης: Πρόεδρος ΕΠΟΚ, ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας

- Λευτέρης Μούφτογλου: Πρόεδρος Συυλόγου Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, λογοτέχνης

- Δημήτριος Γκίκας: Φιλόλογος

- Αθανάσιος Τρίψας: Συγγραφέας, ποιητής, λογοτέχνης

Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

- Βασίλειος Βαγιάννης: Ζωγράφος

- Ιωάννα Γκατζόλη: Αγιογράφος, ζωγράφος

11. Στην πρώτη φάση θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν τα έργα με τα ψευδώνυμά τους

και στη δεύτερη φάση θα ανοιχτούν οι φάκελοι με τα προσωπικά τους στοιχεία. Κατόπιν θα

ενημερωθούν οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων για την επιτυχία των μαθητών/τριών

τους. Αν υπάρχουν υπεύθυνοι δάσκαλοι/καθηγητές θα ενημερωθούν από τα προσωπικά τους

στοιχεία που μας έχουν αποστείλει. Θα δοθούν τρία βραβεία σε κάθε κατηγορία, έπαινοι και

διακρίσεις.

Η τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτησης και είναι οριστική. Τα

αποσταλέντα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα καταστρέφονται μαζί με τα

προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων. H μη τήρηση των παραπάνω όρων συνεπάγεται

αποκλεισμό των διαγωνιζομένων.

Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών/τριων του εν λόγω διαγωνισμού θα ανακοινωθούν

στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου μας www.epok.gr

Όσοι δεν παρευρεθούν στην απονομή βράβευσης, μπορούν να παραλάβουν το βραβείο τους

με αντιπρόσωπό τους την ημέρα της απονομής, ή ταχυδρομικά/ηλεκτρονικά, μετά από

συνεννόηση με την Γραμματεία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες (και καθηγητές) μπορούν να

επισκέπτονται το epok.gr να απευθύνονται:

- κ. Ηρακλή Ζαχαριάδη, Πρόεδρο Ε.Π.Ο.Κ., στο τηλέφωνο 6937554184 ή στο email

kypriakosellinismos@yahoo.gr

- κα Ζωή Φράγκου, Αντιπρόεδρο Ε.Π.Ο.Κ., στο τηλέφωνο 6980565976 ή στο email

gzkaroutzos@gmail.com


Ο Πρόεδρος Ηρακλής Ζαχαριάδης

Η Αντιπρόεδρος Ζωή Φράγκου