31 Οκτ 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2017-18 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

«Ενώνουμε για δεύτερη χρονιά Ελλάδα και Κύπρο με όραμα λόγου και τέχνης με κοινό θέμα, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ελλάδας και από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου»

     Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδας προκηρύσσει τον Β΄ Πανελλήνιο και Παγκύπριο Μαθητικό Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό για τη σχολική χρονιά 2017-2018, με θέμα:
«Οι ήρωες στους αγώνες του Ελληνισμού για ελευθερία, πηγή έμπνευσης των νέων στην Ελλάδα και την Κύπρο»
     Σκοπός τής διενέργειας τού Διαγωνισμού είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να εκφραστούν δημιουργικά ως προς το θέμα με όποιον τρόπο επιθυμούν.

     Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες δημόσιων και ιδιωτικών Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών της Ελλάδας και της Κύπρου και αφορά σε:

Α)  Λογοτεχνικό Διαγωνισμό
Ποίηση, Διήγημα, Δοκίμιο, Θεατρικό Έργο, Παραμύθι

Β)  Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό
Ζωγραφική, Video, Φωτογραφία

Η αξιολόγηση των έργων για κάθε κατηγορία θα γίνει από Κριτική Επιτροπή με εκπροσώπους από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία για κάθε βαθμίδα και για κάθε είδος, καθώς και έπαινοι.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και η διεκπεραίωση των εργασιών θα γίνει εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1)    Τόσο στον Λογοτεχνικό όσο και στον Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες σε περισσότερες της μίας κατηγορίες του κάθε Διαγωνισμού. 

2)    Στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε τρία (3) είδη του λόγου, αλλά με ένα μόνο έργο τους για κάθε είδος του λόγου και οπωσδήποτε​ αδημοσίευτο.

3)    Το κάθε ποίημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 40 στίχους, το διήγημα μέχρι έξι (6) σελίδες, το δοκίμιο,  το θεατρικό και το παραμύθι μέχρι τριάντα (30) σελίδες. Το κάθε ποίημα πρέπει να είναι γραμμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και να υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα. Το Διήγημα, το Δοκίμιο, το Θεατρικό Έργο και το Παραμύθι σε ένα (1) αντίτυπο.
4)    Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί είναι η ''Tιmes Νew Roman'' με μέγεθος γραμμάτων 12. Όλα τα αντίτυπα θα είναι υπογραμμένα με το ίδιο ψευδώνυμο.

5)    Τα έργα για τον Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό θα αποσταλούν σε ένα (1) αντίτυπο, και, όσον αφορά στη Ζωγραφική και τη Φωτογραφία, σε μέγεθος χαρτιού μέχρι Α3. Τα video θα αποσταλούν σε δισκέτα ή στικάκι.

6)    Τα έργα, τόσο για τον Λογοτεχνικό όσο και για τον Καλλιτεχνικό διαγωνισμό,θα αποστέλλονται σε έναν μεγάλο φάκελο με το ψευδώνυμο και την ηλικία τού συμμετέχοντος. Μέσα στον μεγάλο φάκελο αποστολής θα βρίσκεται ένας κλειστός μικρότερος με τα πραγματικά στοιχεία του υποψηφίου (όνομα, επώνυμο, έτος γεννήσεως, σχολική μονάδα, τηλέφωνο, διεύθυνση και email, αν υπάρχει, καθώς και τα στοιχεία του Υπεύθυνου Καθηγητή). Όλα τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων που λάβουμε θα χρησιμοποιηθούν και ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους για θέματα σχετικά με το διαγωνισμό.

7)    Σε περίπτωση που ένας διαγωνιζόμενος λάβει μέρος σε περισσότερες της μίας  κατηγορίες, μπορεί τους φακέλους με την κάθε κατηγορία και τις σχετικές ενδείξεις (που ο καθένας τους θα περιέχει ξεχωριστό φάκελο προσωπικών στοιχείων), να τους τοποθετήσει μέσα σε μεγαλύτερο, στον οποίο, όμως, θα αναγράφονται  όλα τα είδη που περιέχει π.χ. ''Για τους διαγωνισμούς Ποίησης και Διηγήματος''.

8)    Τα έργα πρέπει να αποστέλλονται από τις Διευθύνσεις των σχολείων με απλή ταχυδρομική επιστολή (ΟΧΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ) στη Δ/νση:

Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδος, 
Μικράς Ασίας 55, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11527 - ΑΘΗΝΑ
(Υπόψη του Προέδρου του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος  κ. Ηρακλή Ζαχαριάδη


μέχρι τις 12 Ιανουαρίου του 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον εξωτερικό φάκελο να φαίνεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ Β΄ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ε.Π.Ο.Κ. 2017-18»

Τα υποβαλλόμενα έργα δεν επιστρέφονται.
Τα ονόματα των διακριθέντων/θεισών μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας www.epok.gr, καθώς και η ημερομηνία τής τελετής βράβευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να απευθύνονται:
για συμμετοχές από Κύπρο στη δρα Ειρήνη Ροδοσθένους, Επιθεωρήτρια Φιλολογικών Μαθημάτων (τηλ. εργασίας:  22800930) ή στην Σύμβουλο Φιλολογικών Μαθημάτων κ. Νεκταρία Ιωάννου  (τηλ. Εργασίας 22800332),  και 

-   για συμμετοχές από Ελλάδα στα τηλέφωνα:
- κ. Ηρακλή Ζαχαριάδη, Πρόεδρο ΕΠΟΚ     6937554184
- κα Ελένη Καραγιάννη-Βαρνάβα, Γενική Γραμματέα ΕΠΟΚ   6997017933


- Στην ιστοσελίδα του Ε.Π.Ο.Κ. www.epok.gr

          O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ           ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΒΑΡΝΑΒΑ