26 Οκτ 2017

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ 2016-2017

     Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.) θα δεχθεί βιβλία προς αξιολόγηση και βράβευση στο πλαίσιο του 8ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού και του 3ου Παγκόσμιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού που προκηρύσσει για το έτος 2017.

      Μπορείτε να αποστείλετε στην ακόλουθη διεύθυνση βιβλία (έως 2)  εκδόσεων έτους 2016 και 2017:

Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.)
Υπόψη κ.Ηρακλή Ζαχαριάδη, Προέδρου Ε.Π.Ο.Κ.
Μικράς Ασίας 55 – Τ.Κ.11527 – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑ

Στον εξωτερικό φάκελο να φαίνεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ 2016-17»

Σε ένα μικρότερο φάκελο εσωκλείστε τα ακόλουθα προσωπικά σας στοιχεία:
- Oνοματεπώνυμο
- Διεύθυνση κατοικίας-ταχ.κώδικας
- Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό)
- Email

Τελική ημερομηνία αποστολής βιβλίων η  31η  Ιανουαρίου 2018

     Τα ονόματα των βραβευμένων βιβλίων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Π.Ο.Κ.  www.epok.gr , καθώς και η ημερομηνία τής βράβευσης. Όσοι δεν παρευρεθούν στην τελετή βράβευσης μπορούν να παραλάβουν τα βραβεία τους με αντιπρόσωπό τους την ημέρα της βράβευσης, ή ταχυδρομικά με αντικαταβολή, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία.

Για περισσότερες πληροφορίες:
- κ.Ηρακλή  Ζαχαριάδη, Πρόεδρο ΕΠΟΚ 6937554184
- κα Ελένη Καραγιάννη – Βαρνάβα, Γενική Γραμματέα ΕΠΟΚ 6997017933
- στην ιστοσελίδα του ΕΠΟΚ www.epok.gr

           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ       ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΒΑΡΝΑΒΑ